[1]
W. Burchardt and E. Burchardt, “Zastosowanie różnych znaczników PET-CT w leczeniu i diagnostyce wznowy raka prostaty w oparciu o doniesienia zajazdowe z konferencji onkologicznej ASTRO 59 i przegląd literatury. ”, LOS, vol. 16, no. 4, pp. 1–7, Dec. 2019.