[1]
A. Sobecka, W. Barczak, and W. M. Suchorska, “Interferencja RNA w terapii genowej nowotworów rejonu głowy i szyi”, LOS, vol. 13, no. 3, pp. 64–72, Dec. 2016.