[1]
A. K. Pietrzak, “Wpływ pola elektromagnetycznego na rezystancję skóry ludzkiej – pomiary in vivo”, LOS, vol. 14, no. 1, pp. 10–15, Mar. 2017.