[1]
W. M. Suchorska and M. Nowak, “Ocena potencjału terapeutycznego Temsirolimusu w zaawansowanym stadium renal cell carcinoma”, LOS, vol. 14, no. 2, pp. 45–54, May 2017.