[1]
J. Michalewska, “Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry”, LOS, vol. 14, no. 4, pp. 104-109, Dec. 2017.