[1]
A. Rucińska, “Aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia interdyscyplinarnego chłoniaków w oparciu o informacje pozyskane na konferencji ASTR0’S 56-th Annual Meeting”., LOS, vol. 18, no. 1, pp. 20–23, Mar. 2021.