[1]
W. Burchardt and E. Burchardt, “Zastosowanie brachyterapii HDR u chorych z rakiem jelita grubego w leczeniu choroby oligometastatycznej w wątrobie – przegląd technik i wskazań”., LOS, vol. 15, no. 3, pp. 107–116, Sep. 2018.