Piotrowski, I., K. Kulcenty, D. Murawa, and W. M. Suchorska. “Biologiczne Aspekty śródoperacyjnej Radioterapii I Roli płynów Pooperacyjnych W Terapii Raka Piersi”. Letters in Oncology Science, vol. 13, no. 2, Sept. 2016, pp. 30-37, doi:10.21641/los.13.2.13.