Suchorska, W. M., and M. Nowak. “Ocena potencjału Terapeutycznego Temsirolimusu W Zaawansowanym Stadium Renal Cell Carcinoma”. Letters in Oncology Science, vol. 14, no. 2, May 2017, pp. 45-54, doi:10.21641/los.14.2.32.