Rucińska, A. “Aktualny Stan Wiedzy W Zakresie Leczenia Interdyscyplinarnego chłoniaków W Oparciu O Informacje Pozyskane Na Konferencji ASTR0’S 56-Th Annual Meeting”. Letters in Oncology Science, vol. 18, no. 1, Mar. 2021, pp. 20-23, doi:10.21641/los.2021.18.1.51.