Skrobała, Agnieszka, Sara Styś, and Magdalena Charmacińska. “Wartości Dawek W Tkankach Zdrowych W zależności Od Anatomii I kształtu Piersi W Grupie Pacjentek Z Nowotworem Piersi”. Letters in Oncology Science 18, no. 1 (March 16, 2021): 8–19. Accessed June 14, 2021. https://journals.wco.pl/los/article/view/192.