Wróblewska, Joanna P. “Komórki Macierzyste I Reprogramowanie komórek Somatycznych – Wybrane Zagadnienia”. Letters in Oncology Science 15, no. 1 (March 12, 2018): 35–42. Accessed March 26, 2023. https://journals.wco.pl/los/article/view/62.