1.
Piotrowski I, Kulcenty K, Murawa D, Suchorska WM. Biologiczne aspekty śródoperacyjnej radioterapii i roli płynów pooperacyjnych w terapii raka piersi. LOS [Internet]. 2016 Sep. 22 [cited 2023 Jan. 31];13(2):30-7. Available from: https://journals.wco.pl/los/article/view/13