1.
Burchardt W, Burchardt E. Zastosowanie różnych znaczników PET-CT w leczeniu i diagnostyce wznowy raka prostaty w oparciu o doniesienia zajazdowe z konferencji onkologicznej ASTRO 59 i przegląd literatury. . LOS [Internet]. 2019 Dec. 16 [cited 2023 Mar. 25];16(4):1-7. Available from: https://journals.wco.pl/los/article/view/150