1.
Skrobała A, Styś S, Charmacińska M. Wartości dawek w tkankach zdrowych w zależności od anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z nowotworem piersi. LOS [Internet]. 2021 Apr. 20 [cited 2021 Jun. 14];18(1):8-19. Available from: https://journals.wco.pl/los/article/view/192