1.
Michalewska J. Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry. LOS [Internet]. 2017Dec.11 [cited 2021Jan.17];14(4):104-9. Available from: https://journals.wco.pl/los/article/view/41