https://journals.wco.pl/los/issue/feed Letters in Oncology Science 2022-01-21T13:16:46+01:00 Wiktoria Suchorska wiktoria.suchorska@wco.pl Open Journal Systems <p><em>Letters in Oncology Science</em> is an interdisciplinary quarterly journal of the Oncology Centre of Wielkopolska (Polonia Major) Region, aimed at researchers and practicing specialist physicians engaged in studies in the following areas:</p> <ul> <li class="show"><strong>oncology</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>diagnostics of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>planning treatment of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>radiotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>chemotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>immunotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>dosimetry</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>nuclear medicine</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>research of cancer biology,</strong></li> <li class="show"><strong>molecular biology of cancer,</strong></li> <li class="show"><strong>oncologic care,</strong></li> <li class="show"><strong>radiobiology,</strong></li> <li class="show"><strong>physiotherapy.</strong></li> </ul> https://journals.wco.pl/los/article/view/208 The role of PET/CT in malignant melanoma diagnosis 2022-01-21T13:16:46+01:00 Paulina Kukla pau.kukla@gmail.com Agata Karolina Pietrzak agata.pietrzakk@gmail.com <p>Malignant melanoma is the primary cause of morbidity among skin cancers patients. The positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) study is one of the most used methods of imaging in oncology. It is also considered useful in malignant melanoma staging, restaging, and therapy planning.</p> 2022-01-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los/article/view/211 The History of using proton irradiation in radiotherapy 2022-01-21T13:16:44+01:00 Marika Musielak marika.musielak@wco.pl <p>Historia terapii protonowej rozpoczęła się w 1946 roku kiedy Robert Wilson opublikował artykuł, w którym zaproponował wykorzystanie akceleratorów formujących wiązkę protonową do leczenia głęboko zlokalizowanych guzów. W konwencjonalnej radioterapii wykorzystywane jest promieniowanie fotonowe. Opisując przewagę promieniowania protonowego nad fotonowym należy zwrócić uwagę na jego aspekty fizyczne m.in. rozkład głębokościowy dawki. Rozkład dawki&nbsp; w ośrodku maleje wykładniczo dla fotonów, natomiast dla protonów rozkład głębokości dawki ma charakterystyczny kształt, zwany pikiem Bragga. Celem pracy jest przedstawienie historii terapii protonowej rozpoczynając od odkrycia protonu, a kończąc na współczesnej radioterapii klinicznej. W 1990 rozpoczęła się nowoczesna era terapii wykorzystujących cząstki, kiedy został otwarty pierwszy specjalistyczny szpital leczący terapią protonową w Centrum Medycznym Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii. Od tamtej pory leczenie protonowe było przeprowadzane w placówkach szpitalnych używając technologii i technik, które były porównywalne z nowoczesną radioterapią fotonową. Dane kliniczne jednoznacznie potwierdzały, że terapia protonowa jest przodującą i lepszą metodą leczenia od konwencjonalnej radioterapii. W tym okresie pacjenci byli leczeni w kilku ośrodkach na świecie, gdzie metody i techniki napromieniania były różne, a nowe technologie były stale implementowane. Finalnie, dane kliniczne uzyskane w naukowych placówkach wykazały dobrą powtarzalność&nbsp; i wydajność terapii protonowej.</p> 2022-01-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los/article/view/212 Application of CRISPR/Cas9 technology in cancer treatment 2022-01-21T13:16:41+01:00 Kamila Romanowska kamromanowska@gmail.com Julia Ostapowicz ostapowicz.julka@gmail.com Wojciech Golusiński wojciech.golusinski@wco.pl <p>Genome editing techniques as a basic tools in scientific research has resulted in significant advances in biological and medical sciences, and has made it possible to understand the pathophysiology of many diseases. One of the most up-to-date method of introducing specific changes in the genome is the CRISPR/Cas9 technology, which, by inserting, deleting or changing nucleotides in the DNA sequence, leads to inactivation of target genes, acquisition of new genetic features or correction of unwanted mutations. In addition, the CRISPR/Cas9 technology allows the creation of <em>in vitro</em> and <em>in vivo</em> models of many diseases, and the detailed study of their patomechanisms. Currently, there are many studies in the field of oncology using the CRISPR/Cas9 technique, and this work is a brief summary of them.</p> 2022-01-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science