https://journals.wco.pl/los/issue/feed Letters in Oncology Science 2021-05-11T07:51:06+00:00 Wiktoria Suchorska wiktoria.suchorska@wco.pl Open Journal Systems <p><em>Letters in Oncology Science</em> is an interdisciplinary quarterly journal of the Oncology Centre of Wielkopolska (Polonia Major) Region, aimed at researchers and practicing specialist physicians engaged in studies in the following areas:</p> <ul> <li class="show"><strong>oncology</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>diagnostics of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>planning treatment of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>radiotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>chemotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>immunotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>dosimetry</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>nuclear medicine</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>research of cancer biology,</strong></li> <li class="show"><strong>molecular biology of cancer,</strong></li> <li class="show"><strong>oncologic care,</strong></li> <li class="show"><strong>radiobiology,</strong></li> <li class="show"><strong>physiotherapy.</strong></li> </ul> https://journals.wco.pl/los/article/view/195 The significance of hypoxia in head and neck cancer 2021-03-18T06:28:04+00:00 Kamila Romanowska kamromanowska@gmail.com Julia Ostapowicz ostapowicz.julka@gmail.com Agnieszka A. Rawłuszko-Wieczorek arawluszko@ump.edu.pl Wojciech Golusiński wojciech.golusinski@wco.pl <p><span lang="EN">Disturbances in partial pressure of oxygen control play a key role in the pathogenesis of many diseases, including cancer. Solid tumor cells are particularly susceptible to hypoxia as a result of uncontrolled tumor growth and low, chaotic vascularization in the neoplastic region. Reduced oxygen pressure in cancer cells is associated with a more aggressive phenotype and an increased metastatic potential. In conditions of insufficient oxygen, tumors adapt to the prevailing conditions by activating genes responsible for cell survival, neovascularization and apoptosis inhibition. In head and neck cancers (HNC), conditions of hypoxia are often correlated with alterations in cellular metabolism and immune response to radio- and chemotherapy.</span></p> 2021-03-15T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los/article/view/51 Aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia interdyscyplinarnego chłoniaków w oparciu o informacje pozyskane na konferencji ASTR0’S 56-th Annual Meeting. 2021-03-18T06:28:04+00:00 Anna Rucińska rucinskaanna0@gmail.com <p>Radioterapia wąską wiązką elektronów skóry całego ciała jest skuteczną metodą leczenia chorych na ziarniniaka grzybiastego. Leczenie dawką konwencjonalną 36 Gy wiąże się z wielotygodniową hospitalizacją i stosunkowo dużą toksycznością leczenia. Na ASTRO 56 przedstawiono wyniki trzech badań&nbsp; prospektywnych drugiej fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia niską dawką całkowitą.</p> 2021-03-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los/article/view/192 Wartości dawek w tkankach zdrowych w zależności od anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z nowotworem piersi 2021-05-11T07:51:06+00:00 Sara Styś sara.stys@wco.pl Magdalena Charmacińska magdalena.charmacinska@wco.pl Agnieszka Skrobała agnieszka.skrobala@wco.pl <p>Ponad 20% zachorowań na nowotwory w grupie&nbsp;kobiet w Polsce, jak i na świecie stanowią nowotwory piersi. Celem pracy była ocena wpływu anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z&nbsp;nowotworem piersi lewej poddanych teleradioterapii, na dawki promieniowania jonizującego dostarczane do tkanek zdrowych. Analizą zostało objętych 50 pacjentek, które były poddane leczeniu, z&nbsp;powodu nowotworu lewej piersi, metodą trójwymiarowej radioterapii konformalnej. Do oceny wpływu anatomii pacjentek na dawki dostarczane do tkanek zdrowych: płuc i&nbsp;serca wykorzystano analizę histogramów dawka-objętość. Po przeprowadzaniu szczegółowej analizy stwierdzono, że na dawki w płucach i w sercu największy wpływ ma kształt piersi oraz wielkość CTV. Nie odnotowano wpływu kształtu oraz wielkości klatki piersiowej na dawki w narządach krytycznych. Dla pacjentek posiadających duże piersi opadające, korzystne jest stosowanie innych niż standardowe unieruchomienia np. pozycja na brzuchu.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-04-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science