Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los <p><em>Letters in Oncology Science</em> is an interdisciplinary quarterly journal of the Oncology Centre of Wielkopolska (Polonia Major) Region, aimed at researchers and practicing specialist physicians engaged in studies in the following areas:</p> <ul> <li class="show"><strong>oncology</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>diagnostics of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>planning treatment of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>radiotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>chemotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>immunotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>dosimetry</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>nuclear medicine</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>research of cancer biology,</strong></li> <li class="show"><strong>molecular biology of cancer,</strong></li> <li class="show"><strong>oncologic care,</strong></li> <li class="show"><strong>radiobiology,</strong></li> <li class="show"><strong>physiotherapy.</strong></li> </ul> en-US Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła. wiktoria.suchorska@wco.pl (Wiktoria Suchorska) ojs@fimagis.pl (Radosław Lebowski) Wed, 17 Mar 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Wartości dawek w tkankach zdrowych w zależności od anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z nowotworem piersi https://journals.wco.pl/los/article/view/192 <p>Ponad 20% zachorowań na nowotwory w grupie&nbsp;kobiet w Polsce, jak i na świecie stanowią nowotwory piersi. Celem pracy była ocena wpływu anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z&nbsp;nowotworem piersi lewej poddanych teleradioterapii, na dawki promieniowania jonizującego dostarczane do tkanek zdrowych. Analizą zostało objętych 50 pacjentek, które były poddane leczeniu, z&nbsp;powodu nowotworu lewej piersi, metodą trójwymiarowej radioterapii konformalnej. Do oceny wpływu anatomii pacjentek na dawki dostarczane do tkanek zdrowych: płuc i&nbsp;serca wykorzystano analizę histogramów dawka-objętość. Po przeprowadzaniu szczegółowej analizy stwierdzono, że na dawki w płucach i w sercu największy wpływ ma kształt piersi oraz wielkość CTV. Nie odnotowano wpływu kształtu oraz wielkości klatki piersiowej na dawki w narządach krytycznych. Dla pacjentek posiadających duże piersi opadające, korzystne jest stosowanie innych niż standardowe unieruchomienia np. pozycja na brzuchu.&nbsp;&nbsp;</p> Sara Styś, Magdalena Charmacińska, Agnieszka Skrobała Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journals.wco.pl/los/article/view/192 Thu, 29 Apr 2021 00:00:00 +0000 The significance of hypoxia in head and neck cancer https://journals.wco.pl/los/article/view/195 <p><span lang="EN">Disturbances in partial pressure of oxygen control play a key role in the pathogenesis of many diseases, including cancer. Solid tumor cells are particularly susceptible to hypoxia as a result of uncontrolled tumor growth and low, chaotic vascularization in the neoplastic region. Reduced oxygen pressure in cancer cells is associated with a more aggressive phenotype and an increased metastatic potential. In conditions of insufficient oxygen, tumors adapt to the prevailing conditions by activating genes responsible for cell survival, neovascularization and apoptosis inhibition. In head and neck cancers (HNC), conditions of hypoxia are often correlated with alterations in cellular metabolism and immune response to radio- and chemotherapy.</span></p> Kamila Romanowska, Julia Ostapowicz, Agnieszka A. Rawłuszko-Wieczorek, Wojciech Golusiński Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los/article/view/195 Mon, 15 Mar 2021 00:00:00 +0000 Aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia interdyscyplinarnego chłoniaków w oparciu o informacje pozyskane na konferencji ASTR0’S 56-th Annual Meeting. https://journals.wco.pl/los/article/view/51 <p>Radioterapia wąską wiązką elektronów skóry całego ciała jest skuteczną metodą leczenia chorych na ziarniniaka grzybiastego. Leczenie dawką konwencjonalną 36 Gy wiąże się z wielotygodniową hospitalizacją i stosunkowo dużą toksycznością leczenia. Na ASTRO 56 przedstawiono wyniki trzech badań&nbsp; prospektywnych drugiej fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia niską dawką całkowitą.</p> Anna Rucińska Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los/article/view/51 Tue, 16 Mar 2021 00:00:00 +0000