„Wokół radioterapii miednicy - sprawozdanie z ESTRO 35 w Turynie” „Focus on the pelvic region – report of the conference ESTRO 35 in Turin”
PDF (Język Polski)

How to Cite

Czajka, E. (2018). „Wokół radioterapii miednicy - sprawozdanie z ESTRO 35 w Turynie” „Focus on the pelvic region – report of the conference ESTRO 35 in Turin”. Letters in Oncology Science, 15(3), 78-82. https://doi.org/10.21641/los.15.3.55

Abstract

Realizując panel wystąpień ustnych „Focus on the pelvic region” podczas konferencji ESTRO 35 poruszono trzy tematy związane z leczeniem nowotworów regionu miednicy: śledzeniu ruchomości prostaty z użyciem złotych markerów GoldAnchor, wpływie wypełnienia pęcherza moczowego na napromienianie narządów miednicy oraz ewaluacji narzędzia internetowego Treatmentchoice, służącego do wspólnego podejmowania decyzji terapeutycznej w raku gruczołu krokowego. Niniejsza praca ma za zadanie przybliżenie czytelnikowi tematyki poruszanej podczas konferencji oraz zwrócenie uwagi na różnorodność wyzwań, jakie stawia przed zespołem terapeutycznym radioterapia narządów miednicy.

 

During the „Focus on the pelvic region” panel on ESTRO 35 conference three topics were discussed : tracking prostate movement with GoldAnchor fiducials, effect of bladder filling on the radiotherapy of the pelvic region and evaluation of Decision Aid Tool for prostate cancer – Treatmentchoice. This work is intended to bring the reader closer to the subject matter of the conference and to highlight the variety of challenges that the pelvic radiotherapy team is facing.

https://doi.org/10.21641/los.15.3.55
PDF (Język Polski)

References

Didkowska J., Wojciechowska U., Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/k/epidemiologia/ dostęp z dnia 19/07/2017.

Bodusz D., An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during radiotherapy, Materiały zjazdowe ESTRO 35, Turyn 2016

Bloemen-van Gurp E., Validation of a prostate cancer decision aid tool for shared decision making, Materiały zjazdowe ESTRO 35, Turyn 2016

Khoo V., Bladder variability for pelvic radiotherapy: its approaches and impact, Materiały zjazdowe ESTRO 35, Turyn 2016

Henry A.M., Summers H., Murray L., Jain A., Tahir W., Ali S. et al Evaluating the need for adaptive therapy when delivering conformal bladder radiotherapy, Journal of Radiotherapy in Practice, Volume 15, Issue 1, March 2016, pp. 15-22

Saad A., Goldstein J., Lawrence Y.R., Weiss I., Saad R., Spieler B. et al Transperineal implantation of gold fiducial markers (gold seeds) for prostate image-guided radiation therapy: a feasible technique associated with a low risk of complications, Journal of Medical Radiation Sciences, 2015;62(4):261–6

Lacetera V., Cardinali M., Mantello G. et al. Prostatic fiducial markers implantation by transrectal ultrasound for adaptive image guided radiotherapy in localized cancer: 7-years experience, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 86(4): 349-352 (2014)

Lalondrelle S., Huddart R., Warren-Oseni K. et al Adaptive-Predictive Organ Localization Using Cone-Beam Computed Tomography for Improved Accuracy in External Beam Radiotherapy for Bladder Cancer, International journal of radiation oncology, biology, physics 79(3):705-12, March 2011

Webster G. J., Stratford J., Rodgers J., Livsey J. E., Macintosh D., Choudhury A., Comparison of adaptive radiotherapy techniques for the treatment of bladder cancer, European Journal of Radiology 2013; 86: 20120433

http://www.treatmentchoice.info/about-us.html Dostęp z dnia 08/08/2017

Kehl K.L., Landrum M.B., Arora N.K. et al, Shared decision making in cancer care: The association of actual and preferred decision roles with patient-reported quality, JAMA Oncology 2015 April;1(1):50-8

Elwyn G., Frosch D., Thomson R., Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice, Journal of General Internal Medicine. 2012 October; 27(10): 1361–1367

Shabason J.E., Mao J.J., Frankel E.S., Vapiwala N., Shared decision-making and patient control in radiation oncology: implications for patient satisfaction. Cancer. 2014 June 15;120(12):1863-70

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.