Monte Carlo jako jedna z metod symulacyjnych w radioterapii
PDF (Język Polski)

How to Cite

Matuszak, N. (2019). Monte Carlo jako jedna z metod symulacyjnych w radioterapii. Letters in Oncology Science, 16(2), 15-22. https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.91

Abstract

Obecnie fizyka jądrowa coraz częściej stwarza możliwości ku nowym rozwiązaniom   w radioterapii. Celem udoskonalenia już istniejących metod jest poszukiwanie bardziej precyzyjnych technologii dających możliwie jak najmniejsze ryzyko błędu. Fizyczne planowanie eksperymentów nierzadko wiąże się z ograniczeniami technicznymi, dlatego dobrym rozwiązaniem staje się modelowanie komputerowe.  Do celów radioterapii najczęściej wymienianą metodą jest tzw. metoda Monte Carlo.Istotą tej metody jest symulacja komputerowa procesów o charakterze losowym.   W oparciu o nią, algorytm wykorzystuje obliczenia numeryczne do opisu wielkości fizycznych. Stanowi to alternatywę dla procesów zbyt złożonych, dla których podejście analityczne jest niewystarczające by osiągnąć zamierzone cele. Spośród różnych kodów bazujących na obliczeniach Monte Carlo (MCNP, MCNPX, FLUKA, EGSnrc), w radioterapii największe zastosowanie znajduje GEANT4.
https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.91
PDF (Język Polski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.