Editorial Team

Editor-in-Chief

Piotr Milecki

Co-editor

Julian Malicki

Wiktoria Suchorska

Editorial Board

Krystyna Adamska

Witold Cholewiński

Zefiryn Cybulski

Agnieszka Dyzmann-Sroka

Wojciech Golusiński

Joanna Kaźmierska

Grażyna Kosicka

Katarzyna Kulcenty, Polska

Katarzyna Lamperska

Ewa Leporowska

Maria Litwiniuk

Julian Malicki

Andrzej Marszałek

Józef Mazurek

Dawid Murawa

Paweł Murawa

Tomasz Piotrowski

Andrzej Roszak

Janusz Skowronek

Ewa Wierzchosławska

Joanna Wróblewska

Grzegorz Zwierzchowski