Editorial Team

Editor-in-Chief

Wiktoria Suchorska

Co-editor

Julian Malicki

Piotr Milecki

Editorial Board

Witold Cholewiński

Agnieszka Dyzmann-Sroka

Wojciech Golusiński

Joanna Kaźmierska

Katarzyna Kulcenty

Katarzyna Lamperska

Ewa Leporowska

Maria Litwiniuk

Julian Malicki

Andrzej Marszałek

Tomasz Piotrowski

Andrzej Roszak

Ewa Wierzchosławska

Grzegorz Zwierzchowski

Agata Pietrzak

Joanna Kufel-Grabowska

Michał Lach

Marta Kruszyna-Mochalska

Agnieszka Skrobała

Igor Piotrowski