Editorial Team

Editor-in-Chief

Piotr Milecki

Wiktoria Suchorska

Co-editor

Julian Malicki

Editorial Board

Krystyna Adamska

Witold Cholewiński

Zefiryn Cybulski

Agnieszka Dyzmann-Sroka

Wojciech Golusiński

Joanna Kaźmierska

Grażyna Kosicka

Katarzyna Kulcenty

Katarzyna Lamperska

Ewa Leporowska

Maria Litwiniuk

Julian Malicki

Andrzej Marszałek

Józef Mazurek

Tomasz Piotrowski

Andrzej Roszak

Ewa Wierzchosławska

Joanna Wróblewska

Grzegorz Zwierzchowski

Agata Pietrzak

Joanna Kufel-Grabowska

Michał Lach