Analiza rozkładu pacjentów kwalifikowanych do radioterapii z placówek Wielkopolski ze względu na rozpoznanie z uwzględnieniem zachorowalności w regionie
PDF (Język Polski)

Keywords

radioterapia
jednostki kierujące
nowotwory
zachorowalność
dostępność do radioterapii

How to Cite

Paczkowska, K. (2016). Analiza rozkładu pacjentów kwalifikowanych do radioterapii z placówek Wielkopolski ze względu na rozpoznanie z uwzględnieniem zachorowalności w regionie. Letters in Oncology Science, 13(2), 38–44. https://doi.org/10.21641/los.13.2.11

Abstract

Celem pracy było określenie liczby chorych kierowanych do radioterapii  do Wielkopolskiego Centrum Onkologii  z subregionów wielkopolski (poznański, pilski, koniński, leszczyński, kaliski),  i porównanie ze  współczynnikiem zachorowalności w roku 2013 w województwie wielkopolskim.

Dane o chorych otrzymano z kart napromieniania oraz systemu informatycznego Eskulap. Badaniem objęto 41 tygodni roku 2013. Stwierdzono lepszą dostępność radioterapii w subregionie  poznańskim, w porównaniu do czterech pozostałych subregionów województwa wielkopolskiego: pilskiego, konińskiego, leszczyńskiego i kaliskiego.

https://doi.org/10.21641/los.13.2.11
PDF (Język Polski)

References

Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2013 roku. Biuletyn nr 12. Poznań 2013:31, Agnieszka DyzmannSroka i inni.

Kordek R. , Jassem J., Krzakowski M., Jeziorski A. Onkologia, Podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica Gdańsk 2004; 9:46-53. [3] Malicki J. The importance of accurate treatment planning, delivery, and dose verification Rep Pract Oncol Radiother. 2012; 17(2): 63-65.

Reinfuss M., Byrski E., Malicki J. Radiotherapy facilities, equipment, and staffing in Poland: [WINDOWS-1250]2005-2011. Rep Pract Oncol Radiother 2013;18(3):159-72.

Krzakowski M., Onkologia Kliniczna, tom I. Borgis Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2006; 138-163.

Dyzmann – Sroka A., Malicki J. Cancer incidence and mortality in the Greater Poland Region- Analysis

Katarzyna Paczkowska / Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2016;13(2):38-4443

of the year 2010 and future trends.

Borras J. M., Barton M., Grau C., Corral J., Verhoeven R., Lemmens V., Eycken L., Henau K., Primic- Zakelj M., Strojan P., Trojanowski M., Dyzman – Sroka A., Kubiak A., Gasparotto C., Defourny N., Malicki J., Dunscombe P., Coffey M., Lievens Y. The impact of cancer incidence and stage on optimal utilization of radiotherapy: Methodology of a population based analysis by the ESTRO – HERO project. Radioterapy and Oncology 116 (2015) 45-50.

Borras J. M., Lievens Y., Dunscombe P., Coffey M., Malicki J., Corral J., Gasparotto C., Defourny N., Barton M., Verhoeven R., Eycken L., Primic- Zakelj M., Trojanowski M., Strojan P., Grau C. The optimal utilization proportion of external beam radiotherapy in European countries: An ESTRO- HERO analysis. Radioterapy and Onkology 116 (2015) 38-44.

Kalbarczyk W. P., Brzozowski S. wraz z Zespołem. Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje. Raport przygotowany dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Maj 2015.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 2007r. nr 214,poz. 1573).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000r. ( Dz. U. z 2000r.Nr 58, poz. 685).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 34, poz.311).

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.