Mammografia 3D z tomosyntezą. Kontrola jakości – regulacje prawne i metodyka pomiaru średniej dawki gruczołowej.
PDF (Język Polski)

Keywords

mammografia 3D
tomosynteza
średnia dawka gruczołowa
kontrola jakości

How to Cite

Matuszewski, K., & Romański, P. (2019). Mammografia 3D z tomosyntezą. Kontrola jakości – regulacje prawne i metodyka pomiaru średniej dawki gruczołowej. Letters in Oncology Science, 16(1), 6–12. https://doi.org/10.21641/los.16.1.113

Abstract

Mammografia 3D z tomosyntezą jest efektem rozwoju technologii w obrazowaniu na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Nieodłącznym skutkiem tego rozwoju jest wzrost wartości diagnostycznej badań a tym samym wzrost wykrywalności nowotworów piersi. Jednym z elementów warunkujących utrzymanie wysokiej czułości mammografii jest kontrola jakości urządzeń stosowanych w mammografii z tomosyntezą. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na regulacje prawne dotyczące kontroli jakości urządzeń stosowanych w mammografii 3D z tomosyntezą oraz opis metodologii pomiaru średniej dawki gruczołowej.

https://doi.org/10.21641/los.16.1.113
PDF (Język Polski)

References

Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, et al. Diagnostic performance of digital versus film mammography for breast-cancer screening. N Engl J Med 2005; 353:1773–1783

Dhawan AP. Medical Image Analysis. John Wiley & Sons 2011.

Bland KI, Copeland EM, Klimberg VS, Gradishar WJ. The Breast. Elsevier, 2018.

Miller ER, McCurry EM, HruskaB. An Infinite numer of laminograms from a finite numer of radiographs. Radiology 1971;98:249-255.

Komans DB. Development and clinical evaluation of tomosynthesis for digital mammography. US Army Medical research and Materiel Command.

Bushberg J, Seibert J, Leidholdt E, Boone J. The Essential Physics of Medical Imaging. Lippincott Williams & Wilkins 2012.

Helvie MA. Digital mammography imaging: breast tomosynthesis and advanced applications. Radiol Clin North Am. 2010;48(5):917-29.

Protocol fot the Quality of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems. EUREF, 2018.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r., Dz.U.2017.884).

Digital Mammography Quality Control Manual. American College of Radiology 2016.

Dance DR, Young KC, van Engen RE. Estimation of mean glandular dose for breast tomosynthesis: factors for use with the UK, European and IAEA breast dosimetry protocols. Phys. Med. Biol. 56 (2011) 453-471

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.