Ocena tolerancji i toksyczności leczenia u pacjentów w trakcie radioterapii skojarzonej z hipertermią
PDF (Język Polski)

Keywords

hyperthermia, treatment tolerance, treatment toxicity

How to Cite

Nowak, A. (2019). Ocena tolerancji i toksyczności leczenia u pacjentów w trakcie radioterapii skojarzonej z hipertermią. Letters in Oncology Science, 16(2), 32–37. https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.138

Abstract

Hyperthermia is an additional method of treatment used in the therapy of solid tumors. The Greater Poland Cancer Centre uses the Celsius 42+ apparatus to carry out locoregional hyperthermia treatments. The study was conducted on 20 patients with cervical cancer. Treatments were performed 1-2 times a week, in the scheme of hyperthermia - maximum one hour break - radiotherapy, in accordance with the manufacturer's recommendations. It seems that the assessment of the comfort of treatment in oncological patients is extremely important, both for patients and for the development of medicine. During the study, four main problems emerged during the hyperthermia treatment, depending on the number of sessions or BMI of the patient.

https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.138
PDF (Język Polski)

References

Rzepka E, Puskulluoglu Miroslawa Znaczenie hipertermii w leczeniu onkologicznym. ViaMedica 2015

Wust P, Hildebrandt B, Sreenivasa G, et al. Hyperthermia in combined treatment of cancer. The Lancet Oncology 2002; 3(8):487–497.

Alexander HR. Isolation perfusion. In: DeVita VT Jr., Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer: Principles and Practice of Oncology. Vol. 1 and 2. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001.

Hildebrandt B, Wust P, Ahlers O, et al. The cellular and molecular basis of hyperthermia. Critical Reviews in Oncology/Hematology 2002; 43(1):33–56.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.