Radiation shielding swing door drive control system for linear accelerator bunkers
PDF (Język Polski)

Keywords

radiation shielding
radiotherapy bunker
shielding door
radiation safety
linear accelerator

How to Cite

Kurkiewicz, J., Salwa, M., Majewska, A., Zylka, L., & Kuciak, A. (2020). Radiation shielding swing door drive control system for linear accelerator bunkers. Letters in Oncology Science, 17(1), 11–15. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.163

Abstract

The paper aims to describe a functional radiation shielding door control system as designed and manufactured by the National Centre for Nuclear Research in Otwock, Poland. Basic principles and normative references as well as a short historical overview of control approaches are described.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.163
PDF (Język Polski)

References

Kathren, Ronald. William H. Rollins (1852–1929): X-ray Protection Pioneer. Journal of The History of Medicine and Allied Sciences XIX, 1964, 287-295. https://doi.org/10.1093/jhmas/XIX.3.287

International Atomic Energy Agency, Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities, Safety Reports Series No. 47, IAEA, Vienna, 2006.

International Atomic Energy Agency, Radiation Safety in Industrial Radiography, IAEA Safety Standards Series No. SSG-11, IAEA, Vienna, 2006.

Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

International Atomic Energy Agency, Lessons Learned from Accidents in Industrial Radiography, Safety Reports Series No. 7, IAEA Vienna, 2006.

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006

International Electrotechnical Commission. IEC 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements, 6th Edition, October 2016

International Organization for Standardization. ISO 13850:2015 Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design, 3rd Edition, November 2015

Boyes, Walt. Instrumentation Reference Book. Elsevier Science, 2010. https://doi.org/10.1016/C2009-0-25186-5

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.