Quality control tests of kV-CBCT imaging with Catphan phantom and automated analysis with Artiscan software.
PDF (Język Polski)

Keywords

kV-CBCT, IGRT, Catphan, Artiscan, quality assurance

How to Cite

Szweda, H. (2020). Quality control tests of kV-CBCT imaging with Catphan phantom and automated analysis with Artiscan software. Letters in Oncology Science, 17(1), 41–50. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.164

Abstract

Image Guided Radiotherapy has become a widely accepted and recommended method of treatment in recent years. IGRT allows for very precisely patient positioning before the delivery of the therapeutic beam, increasing the precision of treatment and reducing the dose of radiation deposited in healthy tissue and critical organs. The main purpose of this work was to perform quality control tests of the kV-CBCT imaging system, determinate reference values for all parameters and to develop QA protocols used in daily routine work. All of QA protocols were developed with Artiscan software. Imaging tests have been performed on TrueBeam linear accelerator from Varian Medical System and Catphan 504 phantom, for two acquisition protocols: Head and Pelvis. The following parameters describing image quality were determined during the study: linearity of the Hounsfield Unit scale, high contrast resolution, low contrast resolution, geometric distortion, noise level, homogeneity. The noise level was 2.75% for the Head protocol and 0.85% for the Pelvis protocol, uniformity was 94% and 98%. All calculated Hounsfield Unit values ​​were within the accepted tolerance range. High contrast resolution was 7.70lp/mm for Head and 5.59lp/mm Pelvis scanning protocols. For the Pelvis  protocol, a 15mm diameter object during Supra-Slice 1% conditions has been detected in every measurement series. No geometrical distortion of the image was observed. The developed Quality Assurance protocols are used in clinical routine.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.164
PDF (Język Polski)

References

Arno J. Mundt , Edited by John C. Roeske. Image Guided Radiation Theraphy:

A Clinical Perspective, Shelton, United States 2011.

Bissonnette et al.: QA for image-guided radiation therapy utilizing CT-based technologies: A report of the AAPM TG-179, Medical Physics 39 (4), April 2012.

Bartosz Bąk, Anna Adamska, Tomasz Piotrowski, Nowoczesne metody radioterapii, Inżynier i Fizyk Medyczny, tom 3 (4), 2014.

Joanna Topczewska-Bruns, Tomasz Filipowski, Robert Chrenowicz, Barbara Pancewicz-Janczuk, Ewa Rożkowska. Zastosowanie radioterapii sterowanej obrazem (IGRT) za pomocą kilowoltowej stożkowej tomografii komputerowej (kV CBCT) w codziennej praktyce klinicznej. Nowotwory Journal of Oncology 2013, volume 63.

Artiscan Manual Guide, Parc Eurasanté – Lille Métropole 2016

Julian Malicki, Krzysztof Ślosarek. Planowanie leczenia I dozymetria

w radioterapii. Gdańsk, 2018.

Varian Medical Systems, TrueBeam specifications, Varian Medical Systems International AG Cham, Switzerland 09/2013.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.