Ułożenie, funkcja i zmienność powrózka naczyniowo-nerwowego klatki piersiowej: praca przeglądowa
PDF (Język Polski)

Keywords

thorax, neurovascular bundle, intercostal nerves, intercostal vasculature, thoracotomy, intercostal nerve block

How to Cite

Janowska, D. (2021). Ułożenie, funkcja i zmienność powrózka naczyniowo-nerwowego klatki piersiowej: praca przeglądowa. Letters in Oncology Science, 17(4), 28–34. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.4.175

Abstract

Thoracic wall is being supplied by the neurovascular bundle. In its course the most protected structure is the intercostal vein. The corresponding artery runs below, being in position more vulnerable to damages than the vein. The intercostal nerve is the most exposed for any detriment in case of stab wounds as it’s the most inferior of all the neurovascular structures in the costal groove. Despite the uniqueness of the neurovascular bundle layout, it has a huge clinical significance in procedures like thoracocentesis, thoracotomy or intercostal nerve block. 

 

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.4.175
PDF (Język Polski)

References

Bochenek A, Reicher M, Anatomia Człowieka, wyd. VI, PZWL, Warszawa 2015.

Czerwiński F, Krechowiecki A, Zarys Anatomii Człowieka, wyd. 8, PZWL, Warszawa 2009.

Neeta V Kulkarni, Clinical Anatomy (A Problem Solving Approach), Second Edition, JP Medical Ltd, 2011

Boaz NT, Bernor RL, Meshida K, et al. Anatomy, Thoracotomy and the Collateral Intercostal Neurovascular Bundle. [Updated 2019 Jul 14]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.

Kowalski G, Blokady regionalne - klatka piersiowa, plecy, brzuch; Regional blocks - thorax, back, abdomen; Anestezjologia i Ratownictwo 2010; 4: 354-360

Marchetti-Filho MA, Leão LE, Costa-Junior Ada S, The role of intercostal nerve preservation in acute pain control after thoracotomy, J Bras Pneumol. 2014 Mar-Apr;40(2):164-70.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.