Analysis of the impact of the QUICHCHECKwebline alignment on the measurement of the radiation beam parameters.

Versions

PDF (Język Polski)

Keywords

QuickCheck
Quality Assurance

How to Cite

Paluszyńska, M., Bąk, O., Charmacińska, M., Sobocka-Kurdyk, U., & Borowska, P. (2021). Analysis of the impact of the QUICHCHECKwebline alignment on the measurement of the radiation beam parameters. Letters in Oncology Science, 18(2). https://doi.org/10.21641/los.2021.18.2.200 (Original work published June 17, 2021)

Abstract

Quality assurance in radiotherapy treatment depends on the physical parameters of the radiation beam. QUICKCHECKwebline T42031  is  a  measuring  device used for quality assurance and constancy checks of medical accelerators used in radiation therapy. The  device  measures  the  central  axis  dose (CAX), the flatness of  the  field, the symmetry or the radiation  quality. Measurements were made on the Varian TrueBeam medical accelerator (Varian Medical System, Palo Alto, USA). During daily tests the QuickCheck was aligned with the laser system and with the light simulation cross. The aim of the study was to investigate the impact of the QuickCheck alignment on measurement of the values of the radiation beam parameters.

https://doi.org/10.21641/los.2021.18.2.200
PDF (Język Polski)

References

Malicki, J, Ślosarek, K., red., Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii, Via Medica, Gdańsk 2016.

Kukułowicz, P., Charakterystyka wiązek terapeutycznych stosowanych

w radioterapii, Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej, Wrocław 2017.

User Manual QUICKCHECK System QUICKCHECKwebline T4203. PTW.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 3 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dz. U. 2017 poz. 884.

IAEA. Technical Report Series no. 398, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Pracice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. Vienna, 2000.

Łobodziec, W., Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science

Downloads

Download data is not yet available.