Obrazowanie raka piersi za pomocą rezonansu magnetycznego- wskazania
PDF (Język Polski)

Keywords

rak piersi
rezonans magnetyczny
diagnostyka
wskazania

How to Cite

Wypij, N. (2017). Obrazowanie raka piersi za pomocą rezonansu magnetycznego- wskazania. Letters in Oncology Science, 14(4), 110–115. https://doi.org/10.21641/los.14.4.43

Abstract

Rak piersi to najczęstszy nowotwór występujący wśród kobiet . W nowotworze sutka ważną rolę odgrywa diagnostyka obrazowa. Jej głównym celem jest jak najwcześniejsze wykrycie zmiany a także ocena wielkości i położenia zmiany. W obrazowaniu raka piersi wykorzystujemy dwie podstawowe metody do których zaliczamy mammografię i usg oraz metodę dodatkową, którą jest rezonans magnetyczny(MRI). MRI cechuje się najwyższą czułością w wykrywaniu niewielkich zmian. Jednak metoda ta nie powszechnie stosowana wśród wszystkich pacjentek. Istnieje szereg wskazań do wykonania tego badania. Część z nich zostanie omówiona w pracy.

https://doi.org/10.21641/los.14.4.43
PDF (Język Polski)

References

GLOBOCAN Cancer Fact Sheets: Breast cancer. Dostęp na stronie http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/breast-new.asp (dostęp z dnia 19.05.17)

Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ (dostęp z dnia 18.05.2017)

Jassem J., Bobek-Billewicz B., Krzakowski M. i wsp., Rak piersi [w:] Zalecenia postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Polska Unia Onkologii 2014, 213-257

Bojakowska U., Kalinowski P., Kowalska M. E., Epidemiologia i profilaktyka raka piersi, Journal of Education, Health and Sport 2016, 6(8): 701-710

Nienartowicz E., Diagnostyka obrazowa raka piersi [w:] Rak piersi. Pod red: Kornafel J. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa 2011, 29-34

Hnilicova P., Dobrota D., Nuclear Medicine Resonance as a diagnostic tool in breast cancer, Act Medical Martiniana 2012, 12(1): 22-30

Saslow D., Boetes C., Burke W., Harms S., i wsp., American Cancer Society Guidelines for Breast Screening with MRI as an Adjunct to Mammography, CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2007, 57(2), 75-89

Sardanelli F., Boetes C., Borisch B., i wsp., Magnetic resonance imaging of the breast: Recommendations from the EUSOMA working group, Eur J Cancer. 2010, 46 (8):1296- 1316

Argus A., Mahoney C. M., Clinical indications for breast MRI, Appl Radiol. 2010, 39(10), 10-19

ACR Practice Parameter For The Performance Of Contrastenhancer Magnetic Resonance Imaging (MRI) Of The Breast. Dostęp na stronie: https://www.acr.org/~/media/2a0eb28eb59041e2825179afb72ef624.pdf (dostęp dnia 19.05.17)

Price R. E., Wong J., Mukhtar R., Hylton N., Esserman J. L., How to use magnetic resonance imaging following neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer, World J Clin Cases. 2015, 3(7), 607-613

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej. Dostęp na stronie http://ptgo.softwebo.pl/dla-lekarza/materialy-pomocnicze/skale-stosowane-w-onkologii/skala-odpowiedzi-na-leczenie-recist/ (dostęp dnia 20.05.17)

Drukteinis S. J., Gombos C. E., Raza S., i wsp., MR Imaging Assessment of the Breast after Breast Conservation Therapy: Distinguishing Benign from Malignant Lesions, RadioGraphics. 2012, 32(1), 219-234

Juanpere S., Perez E., Huc O., Motos N., Pond J., Pedraza S., Imaging of breast implants—a pictorial review, Insights into Imaging. 2011, 2(6), 653-670

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.