Radiobiologia z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta i personelu
PDF (Język Polski)

Keywords

promieniowanie jonizujące
DNA
ochrona radiologiczna
dawka promieniowania

How to Cite

Makowska, M. (2018). Radiobiologia z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta i personelu. Letters in Oncology Science, 15(2), 43–47. https://doi.org/10.21641/los.15.2.48

Abstract

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień dotyczących radiobiologii z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta i personelu. Radiobiologia jest to nauka zajmująca się wpływem promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Obecnie ten rodzaj promieniowania jest powszechnie stosowany w medycynie, dlatego konieczne jest dokładne poznanie interakcji zachodzących pomiędzy cząsteczkami promieniowania a ośrodkiem, które je absorbuje. Współczesna medycyna nie istnieje bez nowoczesnych metod diagnostycznych. Niestety promieniowanie jonizujące przechodząc przez zdrowe tkanki niszczy jej struktury. Większa wiedza na temat radiobiologii może spowodować zmniejszenie skutków ubocznych promieniowania jonizującego.
W pracy wykorzystana została wiedza oparta na licznych publikacjach dotyczących ochrony radiologicznej oraz radiobiologii i fizyki jądrowej. Promieniowanie jonizujące stosowane jest w medycynie od bardzo dawna. Wciąż powstają nowe publikacje dotyczące zastosowania tego rodzaju promieniowania oraz jego wpływu na organizm. Przedstawiono także wpływ niskich dawek na organizm.
https://doi.org/10.21641/los.15.2.48
PDF (Język Polski)

References

PRUSZYŃSKI, B., Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, Warszawa, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000

WĘGLEŃSKI, P., Genetyka Molekularna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

DREWA, G., Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2003

HRYNKIEWICZ, A., Z., Człowiek i promieniowanie jonizujące, Warszawa, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

GORĄCZKO, W., Ochrona radiologiczna pacjenta, Poznań, wyd. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011

MALICKI, Julian, ŚLOSAREK, Krzysztof, [i in.], Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii, Gdańsk, Via Medica, 2016, s. 290, ISBN: 978-83-65672-29-2

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.