Efekt abskopalny – mechanizm i znaczenie we współczesnej radioterapii.
PDF (Język Polski)

Keywords

efekt abskopalny
radioterapia
sbrt
ici

How to Cite

Deja, A. (2018). Efekt abskopalny – mechanizm i znaczenie we współczesnej radioterapii. Letters in Oncology Science, 15(1), 1–5. https://doi.org/10.21641/los.15.1.50

Abstract

Choroba oligometastatyczna pozostaje istotnym problemem klinicznym współczesnej radioterapii. Wyzwaniem dla onkologa radioterapeuty jest zarówno kwalifikacja chorych do leczenia, jak i odpowiedni dobór leczenia. Nadzieją na poprawę wyników leczenia tej specyficznej grupy pacjentów niesie, jak się wydaje, wykorzystanie efektu abskopalnego. Niniejsza praca poglądowa przybliża mechanizm zjawiska oraz jego zastosowanie w klinice.   Oligometastatic disease remains an essential clinical issue in modern radiotherapy. Both proper patients selection and optimal therapy approach are a chalange for radiation oncologist. It seems that abscopal effect may improve treatment outcome. This review paper presents the mechanism of the phenomenon and its application in the clinic.
https://doi.org/10.21641/los.15.1.50
PDF (Język Polski)

References

Diane K. Reyes, Kenneth J. Pienta1, The biology and treatment of oligometastatic cancerOncotarget. 2015 Apr 20; 6(11): 8491–8524.

Published online 2015 Apr 13

Mole RH. Whole body irradiation: radiobiology or medicine? Br J Radiol. 1953 May;26(305):234-41.

Sato H1 et al. An abscopal effect in a case of concomitant treatment of locally and peritoneally recurrent gastric cancer using adoptive T-cell immunotherapy and radiotherapy. Clin Case Rep. 2017 Feb 15;5(4):380-384. doi: 10.1002/ccr3.758. eCollection 2017 Apr.

D. P. E. Kingsley. An interesting case of possible abscopal effect in malignant melanoma. The British Institute of Radiology Department of Radiology, Hammersmith Hospital, Du Cane Road, London, W.12 December 01, 1974

Robin HI, AuBuchon J, Varanasi VR, Weinstein AB. The abscopal effect: demonstration in lymphomatous involvement of kidneys. Med Pediatr Oncol. 1981;9(5):473-6.

Wersäll PJ, Blomgren H, Pisa P, Lax I, Kälkner KM, Svedman C. Regression of non-irradiated metastases after extracranial stereotactic radiotherapy in metastatic renal cell carcinoma. Acta Oncol. 2006;45(4):493-7.

Goldberg Z1, Lehnert BE. Radiation-induced effects in unirradiated cells: a review and implications in cancer. Int J Oncol. 2002 Aug;21(2):337-49.

MA Postow, MK Callahan, CA Barker, et al.: Immunologic correlates of the abscopal effect in a patient with melanoma. N Engl J Med. 366 (10):925-931 2012

EF Stamell, JD Wolchok, S Gnjatic, et al.: The abscopal effect associated with a systemic anti-melanoma immune response. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 85 (2):293-295 2013

SM Hiniker, Chen DS, SJ Knox: Abscopal effect in a patient with melanoma. N Engl J Med. 366 (21):2035 2012

RV Parry, JM Chemnitz, KA Frauwirth, et al.: CTLA-4 and PD-1 receptors inhibit T-cell activation by distinct mechanisms. Mol Cell Biol. 25 (21):9543-9553 2005

JM Taube, RA Anders, GD Young, et al.: Colocalization of inflammatory response with B7-h1 expression in human melanocytic lesions supports an adaptive resistance mechanism of immune escape. Sci Transl Med. 4 (127):127ra37 2012

• JR Brahmer, SS Tykodi, LQ Chow, et al.: Safety and activity of anti-PD-L1 antibody in patients with advanced cancer. N Engl J Med. 366 (26):2455-2465 2012

• O Hamid, C Robert, A Daud, et al.: Safety and tumor responses with lambrolizumab (anti-PD-1) in melanoma. N Engl J Med. 369 (2):134-144 2013

• SL Topalian, FS Hodi, JR Brahmer, et al.: Safety, activity, and immune correlates of anti-PD-1 antibody in cancer. N Engl J Med. 366 (26):2443-2454 2013

Ann Oncol. 2016 Mar;27(3):434-41.

Clinical outcomes of melanoma brain metastases treated with stereotactic radiation and anti-PD-1 therapy.

Ahmed KA1, Stallworth DG2, Kim Y3, Johnstone PA1, Harrison LB1, Caudell JJ1, Yu HH1, Etame AB4, Weber JS5, Gibney GT6.

International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics

Volume 96, Issue 1, 1 September 2016, Pages 72–77

Safety and Efficacy of Radiation Therapy in Advanced Melanoma Patients Treated With Ipilimumab Rosie Qin, BS∗ et al.

Cancer Treat Rev. 2016 Mar;44:51-60. doi: 10.1016/j.ctrv.2016.02.001. Epub 2016 Feb 6.Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors.

Spain L1, Diem S1, Larkin J2.

Curr Opin Oncol. 2016 Jul;28(4):278-87. doi: 10.1097/CCO.0000000000000293.

Endocrinological side-effects of immune checkpoint inhibitors.

Torino F1, Corsello SM, Salvatori R.

J Immunother Cancer. 2017 May 16;5:40. doi: 10.1186/s40425-017-0245-2. eCollection 2017.

Nivolumab-induced autoimmune diabetes mellitus presenting as diabetic ketoacidosis in a patient with metastatic lung cancer.

Godwin JL1, Jaggi S2, Sirisena I2, Sharda P3, Rao AD2, Mehra R4, Veloski C3.

ERJ Open Res. 2017 May 2;3(2). pii: 00081-2016. doi: 10.1183/23120541.00081-2016. eCollection 2017 Apr. Pembrolizumab-induced pneumonitis.

Leroy V1, Templier C2, Faivre JB3, Scherpereel A4,5, Fournier C6, Mortier L2,7, Wemeau-Stervinou L

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.