Audyty kliniczne IAEA - droga do bezpiecznej i skutecznej realizacji radioterapii
PDF (Język Polski)

Keywords

audyt kliniczny
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
Światowa Organizacja Zdrowia
zewnętrzny audyt dozymetryczny

How to Cite

Konstanty, E. (2018). Audyty kliniczne IAEA - droga do bezpiecznej i skutecznej realizacji radioterapii. Letters in Oncology Science, 15(3), 83–87. https://doi.org/10.21641/los.15.3.67

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie niektórych działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Światowej Organizacji Zdrowia związanych z audytami klinicznymi, które przyczyniają się do bezpiecznej i skutecznej realizacji radioterapii.

Od ponad 30 lat Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ang. International Atomic Energy Agency, IAEA) prowadzi wiele projektów mających na celu podniesienie jakości, bezpieczeństwa, a także dostępu do radioterapii na całym świecie. IAEA wspiera rozwój i normalizację w zakresie dozymetrii promieniowania oraz dostarczania usług dozymetrycznych państwom o niskich i średnich dochodach, co przyczynia się do ujednolicenia procedur dozymetrycznych na całym świecie. IAEA oferuje wspólną i jednolitą metodologię audytów dozymetrycznych opartych na detektorach termoluminescencyjnych, przekazuje wytyczne i zapewnia zaplecze techniczne dla krajowych sieci audytujących ośrodki radioterapii.
https://doi.org/10.21641/los.15.3.67
PDF (Język Polski)

References

Abdel-Wahab M, Zubizarreta E, Polo A, Meghzifene A. Improving Quality and Access to Radiation Therapy-An IAEA Perspective. Semin Radiat Oncol. 2017 Apr; 27(2):109-117.

Izewska J, Wesolowska P, Azangwe G, Followill DS, Thwaites DI, Arib M, Stefanic A, Viegas C, Suming L, Ekendahl D, Bulski W, Georg D. Testing the methodology for dosimetry audit of heterogeneity corrections and small MLC-shaped fields: Results of IAEA multi-center studies. Acta Oncol. 2016 Jul; 55(7):909-16.

http://www.paa.gov.pl/aktualnosc-193-nowy_program_nowe_projekty_dla_polski.html [data wejścia: 17.12.2017].

https://www.iaea.org/technicalcooperation/Home/Highlights-Archive/Archive-2016/06102016_cpf-poland.html [data wejścia: 17.12.2017].

https://www.iaea.org/NuclearPower/Engineering/CRP/ [data wejścia: 17.12.2017].

Izewska J, Andreo P. The IAEA/WHO TLD postal programme for radiotherapy hospitals. 2000 Jan; 54(1), 65-72.

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 884.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.