Pomiary rozkładów dawek poza obszarem terapeutycznym na wybranych głębokościach i odległościach od osi wiązki.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Kowalik, A. (2019). Pomiary rozkładów dawek poza obszarem terapeutycznym na wybranych głębokościach i odległościach od osi wiązki. Letters in Oncology Science, 16(1), 13–21. https://doi.org/10.21641/los.16.1.96

Abstract

Celem pracy było zbadanie dawek poza obszarem terapeutycznym na wybranych głębokościach i odległościach od osi wiązki (CAX). Na potrzeby badania zaprojektowano i skonstruowano fantom wodny o wymiarach 45cm x 35cm x 90cm, w którym umieszczone zostały detektory termoluminescencyjne (TLD 100). Detektory umieszczone zostały na czterech głębokościach : 2cm, 5cm, 8cm, i 15 cm oraz czterech odległościach (dla każdej głębkości) od osi wiązki: 10, 20, 30 i 40 cm.  W osi wiązki zadano dawkę 76 Gy, co odpowiadało 7503 jednostkom monitorowym (MU). Dawka w odległości 10 cm od osi wiązki i 2 cm głębokości była bliska dawce na głębokości 15 cm i wynosiła średnio 2,3 Gy. Pomiary dawek pokazały silną zależność dawki w zależności od odległości od osi wiązki. Dla dystansu 40 cm od CAX na głębokości 2 cm, zmierzono dawkę równą 0,27 Gy (SD= 0,025), na 15cm od CAX 0,116 (SD=0,066). W odległości 30 cm od osi wiązki zależność dawki wraz z głębokością była znacząca na głębokości 2 cm – 0.524 Gy (SD=0,251) oraz na głębokości 15 cm – 0.242 Gy (SD=0,564).  20 cm od osi wiązki na 2 cm głębokości wynosiła 0,925 Gy (SD=0,483) i głębokości 15 cm 0,517 (SD=0,160)
https://doi.org/10.21641/los.16.1.96
PDF (Język Polski)

References

Taylor ML, Kron T, Franich RD (2011) Assessment of out-of-field doses in radiotherapy of brain lesions in children. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 79(3):927–33.

Klein EE, Maserang B, Wood R, Mansur D (2006) Peripheral doses from pediatric IMRT. Med Phys, 33(7):2525–31.

Howell RM, Scarboro SB, Kry SF, Yaldo DZ (2010)Accuracy of out-of-field dose calculations by a commercial treat-ment planning system. Phys Med Biol, 55(23):6999–7008.

Jang SY, Liu HH, Mohan R (2008) Underestimation of low-dose radiation in treatment planning of intensity-modulated radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 71(5): 1537–46.

Siji Cyriac, M.M. Musthafa, R. Ganapathi Raman, K. Abdul Haneefa, Saju Bhasi (2015). Out-of-field photon dosimetry study between 3-D conformal and intensity modulated radiation therapy in the management of prostate cancer. International Journal of Radiation Research, Volume A.Kowalik, W.Jackowiak, M. Kruszyna, S. Adamczyk1, M. Skórska1, W. Suchorska, K. Zaleska, J. Malicki 27 Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2019;16(1):20-28 13, No 2

Xu X G, Bednarz B and Paganetti H (2008). A review of dosimetry studies on external-beam radiation treatment with respect to second cancer induction. Phys. Med. Biol. 53 193–241

Newhauser Wand Durante M (2011). Assessing the risk of second malignancies after modern radiotherapy. Nature Rev.Cancer 11 1–11

A. Kowalik, W. Jackowiak, J. Malicki, M. Skórska, M. Adamczyk, E. Konstanty, T. Piotrowski, K. Polaczek-Grelik Measurements of doses from photon beam irradiation and scattered neutrons in an anthropomorphic phantom model of prostate cancer: a comparison between 3DCRT, IMRT and tomotherapy, NUKLEONIKA 2017;62(1):29−35 doi: 10.1515/nuka-2017-0005

M. Rafi Uddina, M. Jahangir Alamb and G. U. Ahmada (2003). Measurement of dose outside the irradiated volume by using locally fabricated water phantom. Bangladesh Journal of Medical Physics Vol. 2.

Kaderka R, Schardt D, Durante M, Berger T, Ramm U, Licher J, La Tessa C (2017).Out-of-field dose measurements in a water phantom using different radiotherapy modalities. Phys Med Biol. 57(16):5059-74.

Purdy J (2008). Dose to normal tissue outside theradiation therapy patients treated volume: a review of different radiation therapy techniques. Health Phys,95(5): 666-676.

Ruben JD, Lancaster CN, Jones P, Smith RL (2011.) A comparison of out-of-field dose and its constituent com-ponents for intensity-modulated radiation therapy versus conformal radiation therapy: implications for carcinogenesis. Int J Radiat Oncol Biol Phys,81:1458–1464.

Sharma D S, Animesh, Deshpande S S et al. (2006). Peripheral dose from uniform dynamic multileaf collimation fields: implications for sliding window intensity-modulated radiotherapy. Br J Radiol; 79: 331–5.

Anamalai G., Velayudham R.(2009). Comparison of peripheral dose measurements using ionization chamber and MOSFET detector, Rep Pract Oncol Radiother. Volume 14, Issue 5, Pages 176-183.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.