Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod

Main Article Content

Paulina Radzińska
Roksana Zając
Agata Karolina Pietrzak
Katarzyna Wiecheć
Jakub Żurawski
Witold Cholewiński

Abstract

StreszczenieDo najczęstszych chorób onkologicznych występujących u pacjentów pediatrycznych należą: białaczki, chłoniaki, nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz neuroblastoma. Częste zachorowania oraz ograniczona czułość i swoistość konwencjonalnych metod obrazowych sugeruje konieczność rozszerzenia postępowania diagnostycznego wobec tej szczególnej grupy chorych o procedury wysokospecjalistyczne, wśród których przydatne wydają się być badania radioizotopowe.AbstractThe most common malignancies observed in paediatric patients are leukemia, lymphoma, central nervous system (CNS) malignant neoplasms and neuroblastoma. Increasing number of new cases of the diseases and limited sensitivity and specificity of the conventional imaging methods in this important and susceptible group of patients suggest the necessity to include the advanced imaging procedures into clinical management, among which radioisotope examinations seem to be valuable. 

Article Details

How to Cite
Radzińska, P., Zając, R., Pietrzak, A., Wiecheć, K., Żurawski, J., & Cholewiński, W. (2019). Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod. Letters in Oncology Science, 15(4), 134-142. https://doi.org/10.21641/los.15.4.100
Section
Review papers
Author Biographies

Paulina Radzińska, Słuchacz studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

Licencjat Elektroradiologii Paulina Radzińskaabsolwent studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwesytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego 

Roksana Zając, Słuchacz studiów II stopnia na kierunku Elektroradiologia przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Licencjat Elektroradiologii Roksana ZającStudent kierunku Elektroradiologia (studia II stopnia)Wydział Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Agata Karolina Pietrzak, Zakład Medycyny Nuklearnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

dr n.med. Agata Karolina PietrzakMłodszy Asystent Elektroradiologiiw Zakładzie Medycyny NuklearnejWielkopolskiego Centrum Onkologii

Katarzyna Wiecheć, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr Katarzyna WiechećSłuchacz stacjonarnych studiów III stopniaKatedra i Zakład Psychologii KlinicznejUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

Jakub Żurawski, Zakład Immunobiochemii przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n.med. Jakub ŻurawskiKierownik Zakładu Immunbiochemiiprzy Wydziale Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w PoznaniuProdziekan ds. studenckichprzy Wydziale Nauk o ZdrowiuUniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Witold Cholewiński, Katedra i Zakład Elektroradiologii Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu Zakład Medycyny Nuklearnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

dr hab. n.med. Witold CholewińskiKierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Wielkopolskiego Centrum OnkologiiAdiunkt w Katedrze i Zakładzie ElektroradiologiiPełnomocnik Dziekana ds. kierunku Elektroradiologiana Wydziale Nauk o Zdrowiuprzy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

References

1. Treves S.T. Pediatric Nuclear Medicine/PET. Springer, 2007.
ISBN 978-0-387-32322-0.

2. Samuel AM. PET/CT in pediatric oncology. Indian J Cancer 2010;47:360-70.

3. Abou DS, Pickett JE, Thorek DLJ. Nuclear molecular imaging with nanoparticles: radiochemistry, applications and translation. Br J Radiol 2015;88:20150185.

4. Salerno S, Marchese P, Magistrelli A, Tomá P, Matranga D, Midiri M, et al. Radiation risks knowledge in resident and fellow in paediatrics: a questionnaire survey. Ital J Pediatr 2015;41:21.

5. Drubach LA. Nuclear Medicine Techniques in Pediatric Bone Imaging. Semin Nucl Med 2017;47:190-203.

6. Surasi DS, Bhambhvani P, Baldwin JA, Almodovar SE, O'Malley JP. ¹⁸F-FDG PET and PET/CT patient preparation: a review of the literature. J Nucl Med Technol 2014;42:5-13.

7. Stauss J, Hahn K, Mann M, De Palma D. Guidelines for paediatric bone scanning with 99mTc labelledradiopharmaceuticals and 18F-fluoride.
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37:1621-8.

8. Stauss J, Franzius C, Pfluger T, Juergens KU, Biassoni L, Begent J, et al. Guidelines for 18F-FDG PET and PET-CT imaging in paediatric oncology.
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35:1581-8.

9. Chyrek AJ. Brachyterapia mięsaków tkanek miękkich w lokalizacji uro-genitalnej u dzieci w świetle doniesień konferencji ESTRO35. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii/Letters in Oncology Science 2018;15:48-51.

10. Lass P, Bandurski T, Dzierżanowski J. Zastosowanie technik medycyny nuklearnej w onkologii. 10/2000, Borgis - Nowa Medycyna, 2000.

11. Adekola K, Rosen ST, Shanmugam M. Glucose transporters in cancer metabolism. Curr Opin Oncol 2012;24:650-54.

12. Thorens B, Mueckler M. Glucose transporters in the 21st Century. Am J Physiol Endocrinol Metab 2010;298:E141-5.

13. Ganapathy V, Tharangaju M, Prasad PD. Nutrient transporters in cancer: relevance to Warburg hypothesis and beyond. Pharmacol Therapeut 2009;121:29-40.

14. Koh DM, Creviston Kaste S, Vinnicombe SJ, Morana G, Rossi A, Herold CJ, et al. Proceedings of the International Cancer Imaging Society (ICIS) 16th Annual Teaching Course. Cancer Imaging 2016;16:28.

15. Akdemir UO, Atay Kapucu AL. Nuclear Medicine Imaging in Pediatric Neurology. Mol Imaging Radionucl Ther 2016;25:1-10.

16. Patronas NJ, Di Chiro G, Kufta C, Bairamian D, Kornblith PL, Simon R, Larson SM. Prediction of survival in glioma patients by means of positron emission tomography. J Neurosurg 1985;62:816-22.

17. Stanescu L, Ishak GE, Khanna PC, Biyyam DR, Shaw DW, Parisi MT, et al. FDG PET of the brain in pediatric patients: imaging spectrum with MR imaging correlation. Radiographics 2013;33:1279-30.

18. Uslu L, Donig J, Link M, Rosenberg J, Quon A, Daldrup-Link HE, et al. Value of 18F-FDG PET and PET/CT for evaluation of pediatric malignancies. J Nucl Med 2015;56:274-8.

19. Shammas A, Lim R, Charron M. Pediatric FDG PET/CT: physiologic uptake, normal variants, and benign conditions. Radiographics 2009;29:1467-86.

20. Costantini DL, Vali R, McQuattie S, Chan J, Punnett A, Weitzman S, et al. A Pilot Study of 18F-FLT PET/CT in Pediatric Lymphoma. International Journal of Molecular Imaging 2016;2016:6045894.

21. Bleeker G, Tytgat GA, Adam JA, Caron HN, Kremer LC, Hooft L, et al. 123I-MIBG scintigraphy and 18F-FDG-PET imaging for diagnosing neuroblastoma. Cochrane Database Syst Rev 2015;CD009263.

22. Freebody J, Wegner EA, Rossleigh MA. 2-deoxy-2-((18)F)fluoro-D-glucose positron emission tomography/computed tomography imaging in paediatric oncology. World J Radiol 2014;28;6:741-55.

23. Padma S, Sundaram PS, Tewari A. PET/CT in paediatric malignancies - An update. Indian J Med Paediatr Oncol 2016;37:131–40.

24. Moinul Hossain AK, Shulkin BL, Gelfand MJ, Bashir H, Daw NC, Sharp SE, et al. FDG positron emission tomography/computed tomography studies of Wilms’ tumor. Eur J Nucl Med Mol Imaging 37:1300–08.

25. Biermann M, Schwarzlmüller T, Fasmer KE, Reitan BC, Johnsen B, Rosendahl K, et al. Is there a role for PET-CT and SPECT-CT in pediatric oncology? Acta Radiol 2013;54:1037-45.

26. Arevalo-Perez J, Paris M, Graham MM, Osborne JR. A Perspective of the future of nuclear medicine training and certification. Semin Nucl Med
2016;46:88–96.