Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod
PDF (Język Polski)

Keywords

obrazowanie molekularne
onkologia
pediatria
techniki radioizotopowe
molecular imaging
oncology
paediatrics
radioisotope imaging

How to Cite

Radzińska, P., Zając, R., Pietrzak, A. K., Wiecheć, K., Żurawski, J., & Cholewiński, W. (2019). Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod. Letters in Oncology Science, 15(4), 134–142. https://doi.org/10.21641/los.15.4.100

Abstract

Streszczenie

Do najczęstszych chorób onkologicznych występujących u pacjentów pediatrycznych należą: białaczki, chłoniaki, nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz neuroblastoma. Częste zachorowania oraz ograniczona czułość i swoistość konwencjonalnych metod obrazowych sugeruje konieczność rozszerzenia postępowania diagnostycznego wobec tej szczególnej grupy chorych o procedury wysokospecjalistyczne, wśród których przydatne wydają się być badania radioizotopowe.

Abstract

The most common malignancies observed in paediatric patients are leukemia, lymphoma, central nervous system (CNS) malignant neoplasms and neuroblastoma. Increasing number of new cases of the diseases and limited sensitivity and specificity of the conventional imaging methods in this important and susceptible group of patients suggest the necessity to include the advanced imaging procedures into clinical management, among which radioisotope examinations seem to be valuable.

 

https://doi.org/10.21641/los.15.4.100
PDF (Język Polski)

References

Treves S.T. Pediatric Nuclear Medicine/PET. Springer, 2007.

ISBN 978-0-387-32322-0.

Samuel AM. PET/CT in pediatric oncology. Indian J Cancer 2010;47:360-70.

Abou DS, Pickett JE, Thorek DLJ. Nuclear molecular imaging with nanoparticles: radiochemistry, applications and translation. Br J Radiol 2015;88:20150185.

Salerno S, Marchese P, Magistrelli A, Tomá P, Matranga D, Midiri M, et al. Radiation risks knowledge in resident and fellow in paediatrics: a questionnaire survey. Ital J Pediatr 2015;41:21.

Drubach LA. Nuclear Medicine Techniques in Pediatric Bone Imaging. Semin Nucl Med 2017;47:190-203.

Surasi DS, Bhambhvani P, Baldwin JA, Almodovar SE, O'Malley JP. ¹⁸F-FDG PET and PET/CT patient preparation: a review of the literature. J Nucl Med Technol 2014;42:5-13.

Stauss J, Hahn K, Mann M, De Palma D. Guidelines for paediatric bone scanning with 99mTc labelledradiopharmaceuticals and 18F-fluoride.

Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37:1621-8.

Stauss J, Franzius C, Pfluger T, Juergens KU, Biassoni L, Begent J, et al. Guidelines for 18F-FDG PET and PET-CT imaging in paediatric oncology.

Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35:1581-8.

Chyrek AJ. Brachyterapia mięsaków tkanek miękkich w lokalizacji uro-genitalnej u dzieci w świetle doniesień konferencji ESTRO35. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii/Letters in Oncology Science 2018;15:48-51.

Lass P, Bandurski T, Dzierżanowski J. Zastosowanie technik medycyny nuklearnej w onkologii. 10/2000, Borgis - Nowa Medycyna, 2000.

Adekola K, Rosen ST, Shanmugam M. Glucose transporters in cancer metabolism. Curr Opin Oncol 2012;24:650-54.

Thorens B, Mueckler M. Glucose transporters in the 21st Century. Am J Physiol Endocrinol Metab 2010;298:E141-5.

Ganapathy V, Tharangaju M, Prasad PD. Nutrient transporters in cancer: relevance to Warburg hypothesis and beyond. Pharmacol Therapeut 2009;121:29-40.

Koh DM, Creviston Kaste S, Vinnicombe SJ, Morana G, Rossi A, Herold CJ, et al. Proceedings of the International Cancer Imaging Society (ICIS) 16th Annual Teaching Course. Cancer Imaging 2016;16:28.

Akdemir UO, Atay Kapucu AL. Nuclear Medicine Imaging in Pediatric Neurology. Mol Imaging Radionucl Ther 2016;25:1-10.

Patronas NJ, Di Chiro G, Kufta C, Bairamian D, Kornblith PL, Simon R, Larson SM. Prediction of survival in glioma patients by means of positron emission tomography. J Neurosurg 1985;62:816-22.

Stanescu L, Ishak GE, Khanna PC, Biyyam DR, Shaw DW, Parisi MT, et al. FDG PET of the brain in pediatric patients: imaging spectrum with MR imaging correlation. Radiographics 2013;33:1279-30.

Uslu L, Donig J, Link M, Rosenberg J, Quon A, Daldrup-Link HE, et al. Value of 18F-FDG PET and PET/CT for evaluation of pediatric malignancies. J Nucl Med 2015;56:274-8.

Shammas A, Lim R, Charron M. Pediatric FDG PET/CT: physiologic uptake, normal variants, and benign conditions. Radiographics 2009;29:1467-86.

Costantini DL, Vali R, McQuattie S, Chan J, Punnett A, Weitzman S, et al. A Pilot Study of 18F-FLT PET/CT in Pediatric Lymphoma. International Journal of Molecular Imaging 2016;2016:6045894.

Bleeker G, Tytgat GA, Adam JA, Caron HN, Kremer LC, Hooft L, et al. 123I-MIBG scintigraphy and 18F-FDG-PET imaging for diagnosing neuroblastoma. Cochrane Database Syst Rev 2015;CD009263.

Freebody J, Wegner EA, Rossleigh MA. 2-deoxy-2-((18)F)fluoro-D-glucose positron emission tomography/computed tomography imaging in paediatric oncology. World J Radiol 2014;28;6:741-55.

Padma S, Sundaram PS, Tewari A. PET/CT in paediatric malignancies - An update. Indian J Med Paediatr Oncol 2016;37:131–40.

Moinul Hossain AK, Shulkin BL, Gelfand MJ, Bashir H, Daw NC, Sharp SE, et al. FDG positron emission tomography/computed tomography studies of Wilms’ tumor. Eur J Nucl Med Mol Imaging 37:1300–08.

Biermann M, Schwarzlmüller T, Fasmer KE, Reitan BC, Johnsen B, Rosendahl K, et al. Is there a role for PET-CT and SPECT-CT in pediatric oncology? Acta Radiol 2013;54:1037-45.

Arevalo-Perez J, Paris M, Graham MM, Osborne JR. A Perspective of the future of nuclear medicine training and certification. Semin Nucl Med

;46:88–96.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.