Logistyczno-prawne aspekty prowadzenia badań klinicznych w Polsce
PDF (Język Polski)

Keywords

badania kliniczne
przepisy prawa
negocjacje
budżet
umowa

How to Cite

Tańska, E. (2016). Logistyczno-prawne aspekty prowadzenia badań klinicznych w Polsce. Letters in Oncology Science, 13(3), 51–57. https://doi.org/10.21641/los.13.3.12

Abstract

Badania kliniczne są bardzo ważnym obszarem funkcjonowania ośrodków medycznych na całym świecie. Prowadząc badania kliniczne w Polsce zarówno ośrodek medyczny jak i zespół badawczy zdobywają uznanie i prestiż. Pacjenci również osiągają korzyść z włączania się ich ośrodka medycznego w badania kliniczne, ponieważ wówczas lekarze mogą zaoferować im ciekawe i często jedyne dostępne leczenie. Ośrodki medyczne są doskonale przygotowane infrastrukturalnie, wyposażeniowo,  organizacyjnie i prawnie, posiadają często najnowsze urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, które umożliwiają sprawne i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego w jednym miejscu. Personel ośrodka jest wysoko wykwalifikowany, z wiedzą i umiejętnościami wielokrotnie potwierdzonymi międzynarodowymi certyfikatami. Sprawy formalne związane z negocjacjami i rozliczeniami badań klinicznych realizują wyspecjalizowane komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturach ośrodków medycznych. W Polsce dostępna jest bogata baza pacjentów spełniających kryteria „włączenia do” i „wyłączenia z” badania klinicznego, co sprawia, że nasz kraj może być bardzo atrakcyjnym miejscem do przeprowadzania badań klinicznych.
https://doi.org/10.21641/los.13.3.12
PDF (Język Polski)

References

Dyzmann-Sroka A., Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Zesz Nauk WCO 2011;8(2):45-102

Malicki J., Golusiński W., Opieka onkologiczna w Wielkopolsce na tle zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce – część 2. Wykrywanie i zaawansowanie choroby, kształcenie specjalistów i rola badań naukowych., Zesz Nauk WCO 2016;13(1):8-17

Ignatowicz M., Jędorowicz T., Ostrowski J., Wiśniewski B., Raport - Badania kliniczne w Polsce – Główne wyzwania, PricewaterhouseCoopers 2010

Raport - Badania kliniczne w Polsce, PricewaterhouseCoopers 2015

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381, ze zm., tekst jednolity)

Teresa Brodniewicz (red.), Badania kliniczne, CeDeWu, Warszawa 2015

Dyzmann-Sroka A., Malicki J., Cancer incidence and mortality in the Greater Poland Region—Analysis of the year 2010 and future trends, Rep Pract Oncol Radiother, 2014; 19(5) : 296-300

Reinfuss M., Byrski E., Malicki J., Radiotherapy facilities, equipment, and staffing in Poland: 2005–2011, Rep Pract Oncol Radiother, 2013; 18(3): 159-172

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.