Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan.
PDF (Język Polski)

Keywords

MLC
kolimator wielolistkowy
kontrola jakości
Artiscan

How to Cite

Szweda, H., Romański, P., Matuszewski, K., & Pawałowski, B. (2019). Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan. Letters in Oncology Science, 16(2), 1–7. https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.129

Abstract

Odpowiednia kontrola jakości kolimatora wielolistkowego jest bardzo istotnym elementem każdego programu zapewnienia jakości radioterapii. Wyróżnia się dwie metody kontroli jakości MLC (ang. multileaf collimator). Pierwsza z nich to patient specific QA (ang. quality assurance), zakładająca że każdy plan leczenia musi zostać zweryfikowany i sprawdzony przed rozpoczęciem leczenia przez pacjenta. Druga metoda to machine specific QA, która zakłada, że parametry pracy MLC powinny być sprawdzane i kontrolowane w określonym przedziale czasu. Głównym celem pracy było przeprowadzenie dedykowanych testów i opracowanie protokołów kontroli jakości pracy kolimatora wielolistkowego. Protokoły zostały opracowane przy użyciu oprogramowania Artiscan, które służy do automatycznej oceny obrazów. Testy MLC przeprowadzone zostały na trzech akceleratorach liniowych firmy Varian, modele: TrueBeam, Clinac 2300CD-S oraz Unique. Do zebrania obrazów DICOM użyto elektronicznych detektorów obrazowych, zainstalowanych w akceleratorach. Bazując na otrzymanych wynikach wyznaczono wartości referencyjne dla wszystkich testów dynamicznych. Dla testów dMLC dosimetry, dose rate/gantry speed oraz MLC speed wyznaczono 2% tolerancje. Dla testów Static Picket Fence oraz Rapid Picket Fence ustalono 0,70 mm tolerancje. Opracowane protokoły QA w sposób znaczący przyczyniły się do optymalizacji całego procesu kontroli jakości, czyniąc go szybszym, wydajniejszym i bardzo zautomatyzowanym. 

https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.129
PDF (Język Polski)

References

Krzysztof Ślosarek, Weryfikacja realizacji technik dynamicznych w radioterapii, ISSN 2300-1410/MNiSW (4), IC (48.69)

Klein EE, Hanley J, Bayouth J, Yin FF, Simon W, Dresser S, Serago C, Aguirre F, Ma L, Arjomandy B, Liu C, Sandin C, Holmes T, Task Group 142 report: quality assurance of medical accelerators. Med Phys. 2009 Sep;36(9):4197-212

Varian Medical Systems, MLC Systems and Maintenance Guide, P/N 1101018-01, March 1995

Iori Sumida, Hajime Yamaguchi, Hisao Kizaki, Masahiko Koizumi, Toshiyuki Ogata, Yutaka Takahashi, and Yasuo Yoshioka, Quality assurance of MLC leaf position accuracy and relative dose effect at the MLC abutment region using an electronic portal imaging device. J Radiat Res. 2012 Sep; 53(5): 798–806

Li Y, Chen L, Zhu J, Wang B, Liu X. A quantitative method to the analysis of MLC leaf position and speed based on EPID and EBT3 film for dynamic IMRT treatment with different types of MLC. J Appl Clin Med Phys. 2017 Jul;18(4):106-115

Varian Medical Systems, UNIQUE SPECIFICATIONS 03/16.

Varian Medical Systems, TrueBeam SPECIFICATIONS 9/2013.

Varian Medical Systems, Clinac Specifications. 1/2014.

Ekambaram Varadharajan, Velayudham Ramasubramanian. Commissioning and Acceptance Testing of the existing linear accelerator upgraded to volumetric modulated arc therapy. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy. Volume 18, Issue 5, September–October 2013, Pages 286-297.

Fang-Fang Yin, PhD, Q. Jackie Wu, PhD. RapidArc: Clinical Implementation. Duke University Medical Center.

Ling CC, Zhang P, Archambault Y, Bocanek J, Tang G, Losasso T. Commissioning and quality assurance of RapidArc radiotherapy delivery system. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Oct 1;72(2):575-81.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.