Zastosowanie obrazów funkcjonalnych w planowaniu leczenia radioterapii ze szczególnym uwzględnieniem metody „dose painting”
PDF (Język Polski)

Supplementary Files

cover letter
title page
figures
finance
conflict of interest

Keywords

dose painting
PET
radioterapia
obrazy funkcjonalne
fMRI

How to Cite

Skórska, M. (2016). Zastosowanie obrazów funkcjonalnych w planowaniu leczenia radioterapii ze szczególnym uwzględnieniem metody „dose painting”. Letters in Oncology Science, 13(1), 1-7. https://doi.org/10.21641/los.13.1.4

Abstract

W ostatnich latach miał miejsce ogromny postęp technologiczny w dziedzinie diagnostyki obrazowej, co niewątpliwie przekłada się na większą skuteczność oraz poprawę jakości leczenia onkologicznego. Obecnie poza typowym trójwymiarowym obrazowaniem anatomii możliwe jest również biologiczne obrazowanie czynnościowe, które można wykorzystać w radioterapii. Polega to na zdeponowaniu odpowiedniej dawki promieniowania jonizującego w ciele chorego na podstawie indywidualnych procesów biologicznych zachodzących w obszarze zmienionym chorobowo. Metoda ta zwana jest „dose painting” (DP). Celem tej pracy jest podsumowanie dotychczasowych doniesień literaturowych poruszających zagadnienie DP. Opisane zostaną również ograniczenia tej metody.

https://doi.org/10.21641/los.13.1.4
PDF (Język Polski)

References

Piśmiennictwo/References

Litoborska J. Najnowsze technologie wykorzystywane w procesie teleradioterapii w świetle doniesień konferencyjnych ASTRO 56. Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 12 (2015) 33–36

Bandurska-Luque A, Piotrowski T, Skrobała A, Ryczkowski A, Adamska K, Kaźmierska J. Prospective study on dosimetric comparison of helical tomotherapy and 3DCRT for craniospinal irradiation – A single institution experience. Rep Pract Oncol Radiother 20 (2015) 145–152.

Ling CC, Humm J, Larson S, Amols H, Fuks Z, Leibel S, et al. Towards multidimensional radiotherapy (MD-CRT): biological imaging and biological conformality. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000; 47(3):551-60

Duprez F, De Neve W, De Gersem W, Coghe M, Madani I. Adaptive dose painting by numbers for head-and-neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Jul 15; 80(4):1045-55. doi:10.1016/j.ijrobp.2010.03.028

Madani I, Duthoy W, Derie C, De Gersem W, Boterberg T, Saerens M, et al. Positron emission tomography-guided, focal-dose escalation using intensity-modulated radiotherapy for head and neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 May 1;68(1):126-35. doi:10.1016/j.ijrobp.2006.12.070

Vanderstraeten B, Duthoy W, De Gersem W, De Neve W, Thierens H. [18F]fluoro-deoxy-glucose positron emission tomography ([18F]FDG-PET) voxel intensity-based intensity-modulated radiation therapy (IMRT) for head and neck cancer. Radiother Oncol. 2006 Jun;79(3):249-58. doi:10.1016/j.radonc.2006.03.003

Deveau MA, Bowen SR, Westerly DC, Jeraj R. Feasibility and sensitivity study of helical tomotherapy for dose painting plans. Acta Oncol. 2010 Oct;49(7):991-6. doi: 10.3109/0284186X.2010.500302

Bentzen SM. Theragnostic imaging for radiation oncology: dose-painting by numbers. Lancet Oncol 2005; 6:112–7.

Chao KS, Bosch WR, Mutic S, et al. A novel approach to overcome hypoxic tumor resistance. Cu-ATSM guided intensity modulated radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001;49:1171–82.

Korreman SS, Ulrich S, Bowen S, Deveau M, Bentzen SM, Jeraj R. Feasibility of dose painting using volumetric modulated arc optimization and delivery. Acta Oncol. 2010; 49(7):964-71

Skorska M, Piotrowski T, Ryczkowski A, Kazmierska J. Comparison of treatment planning parameters for dose painting head and neck plans delivered with Tomotherapy. 2016 [in press]

Avril NE, Weber WA. Monitoring response to treatment in patients utilizing PET. Radiol Clin North Am 2005; 43:189-204

Smith TA. FDG uptake, tumor characteristics and response to therapy: a review. Nucl Med Commun 1998; 19:97-105

Padhani AR, Krohn KA, Lewis JS, Alber M. Imaging oxygenation of human tumours. European Radiology. 2007;17(4):861-872.

Søvik A, Malinen E, Olsen DR. Strategies for biologic image-guided dose escalation: a review. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009;73(3):650-8.

Zahra MA, Hollingsworth KG, Sala E, Lomas DJ, Tan LT. Dynamic contrast-enhanced MRI as a predictor of tumour response to radiotherapy. Lancet Oncol 2007;8:63–74.

Costello LC, Franklin RB, Narayan P. Citrate in the diagnosis of prostate cancer. Prostate 1999;38:237–245.

Zakian KL, Sircar K, Hricak H, et al. Correlation of proton MR spectroscopic imaging with Gleason score based on step-section pathologic analysis after radical prostatectomy. Radiology 2005;234:804–814.

Speight JL, Roach M 3rd. Advances in the treatment of localized prostate cancer: The role of anatomic and functional imaging In men managed with radiotherapy. J Clin Oncol 2007;25: 987–995.

Park YK, Park S, Wu HG, Kim S. A new plan quality index for dose painting radiotherapy. J Appl Clin Med Phys. 2014;15(4):4941. doi: 10.1120/jacmp.v15i4.4941

Thorwarth D, Alber M. Implementation of hypoxia imaging into treatment planning and delivery. Radiother Oncol. 2010 Nov;97(2):172-5. doi: 10.1016/j.radonc.2010.05.012.

Sterpin E, Differding S, Janssens G, Geets X, Grégoire V, Lee JA. Generation of prescriptions robust against geometric uncertainties in dose painting by numbers. Acta Oncol. 2015 Feb;54(2):253-60. doi: 10.3109/0284186X.2014.930171.

Witte M, Shakirin G, Houweling A, Peulen H, van Herk M. Dealing with geometric uncertainties in dose painting by numbers: introducing the ΔVH. Radiother Oncol. 2011 Sep;100(3):402-6. doi: 10.1016/j.radonc.2011.08.028.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.