Najnowsze osiągnięcia w radioterapii adaptacyjnej MRgRT w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ESTRO 37
PDF (Język Polski)

Keywords

radioterapia adaptacyjna
rezonans magnetyczny
MR LINAC
IGRT

How to Cite

Sobocka-Kurdyk, U. (2019). Najnowsze osiągnięcia w radioterapii adaptacyjnej MRgRT w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ESTRO 37. Letters in Oncology Science, 16(2), 27–31. https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.135

Abstract

The aim of this paper was to highlight the new developments in  adaptive radiotherapy. The described issues were based on selected reports presented during ESTRO 37 conference in Barcelona.

https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.135
PDF (Język Polski)

References

Edmund J.M., Nyhom T., A review of substitute CT generation for MRI-only radiation therapy, Radiation Oncology 2017; 12 (1): 12-28

Palacios M., In room MR imaging, session - New developments in online adaptive MRgRT, materiały zjazdowe konferencji ESTRO 37,Barcelona, 20 - 24.04.2018

Nill S., Oelfke U., Daily replanning strategies, session - New developments in online adaptive MRgRT, materiały zjazdowe konferencji ESTRO 37,Barcelona, 20 - 24.04.2018

Skórska M., Nowe technologie wykorzystywane w procesie teleradioterapii w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ASTRO 57 w San Antonio, Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2016; 13(1):24-29

Köhler M., Vaara T., Groote M. V, Hoogeveen R., Kemppainen R., Renisch S., MR-only simulation for radiotherapy planning, Philips White Paper 2015

Kieselmann J. P., Kamerling C. P., Burgos N., Menten M. J., Fuller C. D., Nill S et al., Geometric and dosimetric evaluations of atlas-based segmentation methods of MR images in the head and neck region, Phys. Med. Biol. 2018; 63 145007

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.