Total Body Irradiation
PDF (Język Polski)

Keywords

total body irradiation

How to Cite

Paluszyńska, M., Schulz, J., & Konstanty, E. (2019). Total Body Irradiation. Letters in Oncology Science, 16(4), 32–35. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.139

Abstract

The Total Body Irradiation (TBI) has been used at the Grater Poland Cancer Centre for twenty-five years as a method of preparing patients before bone marrow transplantation. The currently used procedure assumes a dose of 12 Gy with a lung dose reduction to 9 Gy. The patient is irradiated from lateral and AP / PA fields. The dose delivered to the patient affects not only cancer cells, but also healthy organs and leads to numerous post-radiation changes.

https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.139
PDF (Język Polski)

References

Skowrońska-Gardas A. Radioterapia w nowotworach wieku dziecięcego. Warszawa: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2009.

Konstanty E. Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej. Praca doktorska, Poznań 2013.

Zwierzchowski G, Piotrowski T, Malicki J, Kosicka G. Rozkłady dawek podczas napromieniania całego ciała. Zesz Nauk WCO 2006;3(2):47-63.

Barrett A. Total Body Irradiation, Beatson Oncology Centre, Radiat Oncol, 5 April 2000.

Malicki J, Kierzkowski J, Kosicka G, Górny A, Stryczyńska G, Wachowiak J. Obliczenia i weryfikacja pomiarowa rozkładów dawki w pacjencie poddanym frakcjonowanemu napromienianiu całego ciała. Nowotwory 1995;45(1):39-45.

Malicki J, Kosicka G, Wachowiak J, Stryczyńska G. Ograniczenia praktyczne metody napromieniania całego ciała przed przeszczepieniem szpiku kostnego.Współcz Onkol 1997;1(2):43-4.

Malicki J, Kosicka G, Wachowiak J, Stryczyńska G. Comparison of dose distribution in patient’s body during all body irradiation in radiotherapeutic technique CO-60 and by X 15 MeV accelerator. Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):116 .

Malicki J. Does in Critical Organs during Total Body Irradiation before Bone Marrow Transplantation, Ann Transplant 1998;3(3):14-9.

Malicki J, Kosicka G, Wachowiak J, Stryczyńska G, Kierzkowski J, Boruczkowski D. Dose distributions and early clinical results of patients with acute leukemia undergoing total body irradiation before allogeneic bone marrow transplantation. Nowotwory 1996;46(4):731-6,

Kosicka G, Malicki J, Stryczyńska G, Wachowiak J, Boruczkowski D. 10 lat stosowania techniki TBI, czyli napromieniania całego ciała w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Rep Pract Oncol Radiother 2003;8(2):209.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.