Comprehensive motion management and immobilisation solutions in radiation therapy.
PDF (Język Polski)

Keywords

estro 36
motion menegement
RTT
DIBH
ABC

How to Cite

Kaczmarek, K. (2019). Comprehensive motion management and immobilisation solutions in radiation therapy.: Sprawozdanie z konferencji ESTRO 36 w Wiedniu na panelu dla elektroradiologów. Letters in Oncology Science, 16(4), 8–11. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.143

Abstract

 

The aim of this work was to highlight attention to the latest technological reports and trends in teleradiotherapy. The analysis was based on selected reports and research problems presented during the annual ESTRO 36 meeting in Vienna.

 

https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.143
PDF (Język Polski)

References

C. Pineau at al.,The systemic lupus erythematosus tri-nation study: longitudinal changes in physical and mental well-being, Rheumatology, Volume 44, Issue 6, June 2005, Pages 751–755

Simon D. Goldsworthy, Kelly Tuke and Jos M. Latour. A focus group consultation round exploring patient experiences of comfort during radiotherapy for head and neck cancer. Journal of Radiotherapy in Practice, vol.15, issue 2,p.143-149, June 2016

Michael J Parkes, Reducing the within-patient variability of breathing for radiotherapy delivery in conscious, unsedated cancer patients using a mechanical ventilator. Br J Radiol, v.89(1062); June 2016 PMC5258146

Michael J Parkes, Safely prolonging single breath-holds to >5 min in patients with cancer; feasibility and applications for radiotherapy. Br J Radiol,vol.89(1063); July 2016, PMC5257330

Chang et al., Stereotactic body radiotherapy for colorectal liver metastases: a pooled analysis. Cancer 117:4060–4069

Eccles et al., Reproducibility of liver position using active breathing coordinator for liver cancer radiotherapy. Int J Radioat Oncol Biol Phys 2006;63(3):751-159

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.