Ochrona radiologiczna w radioterapii–sprawozdanie z dorocznej konferencji 3RD ESTRO FORUM w Barcelonie
PDF (Język Polski)

Keywords

ochrona radiologiczna
osłony
zdarzenia
ESTRO

How to Cite

Mantaj, P. (2016). Ochrona radiologiczna w radioterapii–sprawozdanie z dorocznej konferencji 3RD ESTRO FORUM w Barcelonie. Letters in Oncology Science, 13(2), 45–50. https://doi.org/10.21641/los.13.2.15

Abstract

W celu usystematyzowania informacji dotyczących ochrony radiologicznej w radioterapii dokonano analizy wybranych doniesień naukowych oraz prezentacji wybranych firm podczas 3RD ESTRO FORUM konferencji Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii (European SocieTy for Radiotherapy & Oncology, ESTRO).

https://doi.org/10.21641/los.13.2.15
PDF (Język Polski)

References

C. Ceberg, Report on the ESTRO task group on Quality management in radiation therapy, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

C. Candela-Juan, poster elektroniczny, Shielding design and fetal dose evaluation for a breast cancer pregnant patient undergoing HDR129 Ir brachyterapy, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

D. Gilley : Proactive and retrospective management with potential for benchmarking, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

Dirk Van Gestel, Dirk Verellen, Lien Van de Voorde, Bie Deost, Geert de Kerf, Olivier Vanderveken, Carl Van Laer, Danielle Van Denweyngaert, Jan B. Vermorken, Vincent Gregoire, The Potential of Helical Tomotherapy in the Treatment of Head and Neck Cancer, The Oncologist 2013;18:697–706

Materiały udostępnione przez firmę IBA, http://www.iba-protontherapy.com/proton-solutions

Materiały Materiały udostępnione przez firmę Accuray - TomoTherapy H™ Series Site Planning Guide

Materiały udostępnione przez firmę Veritas, http://www.veritas-medicalsolutions.com

Materiały udostępnione przez firmę Nelco, http://www.nelcoworldwide.com

O.Jäkel ,Current developments in proton and ion beam production and delivery, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

T. Knöös, The ESTRO task force on risk management - A Status Report, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 115, Supplement 1, April 2015, ISSW 0167-8140, 3rd Estro Forum, 24-28 April 2015, Barcelona

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.