Solutions and constructional modifications of dosimetry systems ofelectron accelerators
PDF (Język Polski)

Keywords

dosimetry system, ionization chamber, electron linear accelerator

How to Cite

Misiarz, A., Malesa, B., Markopolskyi, W., Jakubowska, E., & Wysokiński, J. (2019). Solutions and constructional modifications of dosimetry systems ofelectron accelerators. Letters in Oncology Science, 16(4), 18–26. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.161

Abstract

The study is designed to present a method of dosimetry system solution in electron accelerators manufactured at the NCBJ Nuclear Equipment Division (HITEC). Two special cases of accelerator applications have been presented - the first using a high-efficiency electron beam in material research and the second using a low-efficiency photon beam in cargo inspection at borders. The article presents constructional modifications of the standardly used ionization chamber, which successfully enabled proper dose measurement in both of the above-mentioned cases.

https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.161
PDF (Język Polski)

References

https://pl.wikipedia.org/wiki

November 15, 2013. Retrieved 2015-05-28. DuPont invented Kapton® polyimide film over 45 years ago

Navick, X.-F.; Carty, M.; Chapellier, M.; Chardin, G.; Goldbach, C.; Granelli, R.; Hervé, S.; Karolak, M.; Nollez, G.; Nizery, F.; Riccio, C.; Starzynski, P.; Villar, V. (2004). "Fabrication of ultra-low radioactivity detector holders for Edelweiss-II". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. 520: 189–192

Peter Kittel (30 September 1998). Advances in Cryogenic Engineering. Birkhäuser. pp. 1366–. ISBN 978-0-306-45807-1. Retrieved 29 April 2012.

JanezMegusar (1997). "Low temperature fast-neutron and gamma irradiation of Kapton polyimide films". Journal of Nuclear Materials. 245 (2–3): 185–190.

Anna Natalia Kowalik „Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w świetle doniesień konferencyjnych 3rd ESTRO Forum w Barcelonie”. Zeszyty Naukowe WCO, 2016; 13(4) 73-78.

Układy elektroniki Front-End, Kazimierz Korbel, Kraków: Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. StanisławaStaszica, 2000.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.