Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała
PDF (Język Polski)

How to Cite

Zając, A., Masternak, A., Dąbrowski, S., Boruta, J., Kraszewski, P., & Gniadek, R. (2019). Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała. Letters in Oncology Science, 16(4), 12-17. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.162

Abstract

W publikacji przedstawiono wprowadzone modyfikacje do stworzonego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych systemu wspomagającego poprawne

i powtarzalne ułożenie pacjenta podczas stosowania procedury napromieniania całego ciała

https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.162
PDF (Język Polski)

References

Baker KS, Leisenring WM, Goodman PJ, Ermoian RP, Flowers ME, Schoch G, et al. Total Body Irradiation Dose and Risk of Subsequent Neoplasms Following Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation. Blood 2019; 133 (26):2790–2799.

Giebel S, Miszczyk L, Ślosarek K, Moukhtari L, Ciceri F, Esteve J, et al. Extreme Heterogeneity of Myeloablative Total Body Irradiation Techniques in Clinical Practice: A Survey of the Acute Leukemia Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Cancer 2014; 120 (17):2760–2765.

Quast U. Whole Body Radiotherapy: A TBI-Guideline. J Med Phys 2006; 31 (1): 5–12.

Podgorsak EB. Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students. International Atomic Energy Agency 2005, Vienna.

Kawa-Iwanicka A, Łobodziec W, Dybek M, Nenko D, Iwanicki T. Dose Distribution Homogeneity in Two TBI Techniques—Analysis of 208 Irradiated Patients Conducted in Stanislaw Leszczynski Memorial Hospital, Katowice. Reports of Practical Oncology & Radiotherapy 2012; 17 (6):367–375.

Kawa-Iwanicka A. Technika napromieniania całego ciała pacjenta (Total Body Irradiation- TBI) w Zakładzie Radioterapii Szpitala im. S.Leszczyńskiego w Katowicach. Materiały niepublikowane, dołączone do dokumentacji technicznej urządzenia. Zakład Aparatury Jądrowej Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana 2007.

Piotrowski T, Adamska K, Malicki J. Effect of Scattered Radiation in the Total Body Irradiation Technique: Evaluation of the Spoiler and Wall Dose Component in the Depthdose Distribution. Nukleonika 2007; 52(1):153-158.

Karolak A. Procedura napromieniania całego ciała w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2016;13(1):18-23.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.