Qaly - measuring clinical effectiveness using EQ-5D-3L questionnaire
PDF (Język Polski)

Keywords

oncology,Qaly,quality of life

How to Cite

Pietrzak, A. K., Kucnerowicz, K., Cholewiński, W., Martenka, P., & Strzesak, E. (2020). Qaly - measuring clinical effectiveness using EQ-5D-3L questionnaire . Letters in Oncology Science, 17(1), 16–21. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.166

Abstract

Cancer patients’ quality of life (QoL, QOL) is one of the relevant concerns of the oncologists. Among various factors affecting the patients’ QoL, the particularly important seems to be the health-related QoL (HRQoL). HRQoL can be understood as the measurable characteristic, which indicates the patient’s ability to preserve normal lifestyle during and after the therapy. Evaluation of HRQoL is most often based on the Qaly factor calculation, which covers several aspects of a patient’s lifestyle and recalculates them into points, used to obtain the total monetary benefit of the patient’s healthy year of life.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.166
PDF (Język Polski)

References

Turska W, Skowron A. Metodyka oceny jakości życia. Farm Pol 2009;65:572-80.

Dostęp w Internecie: World Health Organization (WHO). Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. (‎1997)‎. WHOQOL : measuring quality of life. Dostęp w: https://apps.who.int/iris/handle/10665/63482.

Summerfield AQ, Barton GR. Sensitivity of EQ-5D-3L, HUI2, HUI3, and SF-6D to changes in speech reception and tinnitus associated with cochlear implantation. Qual Life Res 2019;28:1145-54.

Van Hout B, Janssen MF, Feng YS, Kohlmann T, Busschbach J, et al. Interim scoring for the EQ-5D-5L: mapping the EQ-5D-5L to EQ-5D-3L value sets.

Value Health 2012;15:708-15.

Endarti D, Riewpaiboon A, Thavorncharoensap M, Praditsitthikorn N, Hutubessy R, et al. A Comparison of EQ-5D-3L Index Scores Using Malaysian, Singaporean, Thai, and UK Value Sets in Indonesian Cervical Cancer Patients. Value Health Reg Issues 2018;15:50-5.

Dostęp w Internecie: EuroQol Research Foundation. UK English sample version of the EQ-5D-3L.The Netherlands: EuroQol Group EQ-5D, EuroQol; 2009. www.euroqol.org/eq-5d-instruments/sample-demo/). Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2019.

Dostęp w Internecie: Internetowy System Aktów Prawnych, Monitor Polski

z dnia 31.10.2019 r. (M.P. z 2019 r., poz.1040). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190001040.

Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2019.

Dostęp w Internecie: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-wys-progu/. Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2019r.

Dostęp w Internecie: Globocan 2018, Cancer Fact Sheets. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2018). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf. Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2019.

Konkol M, Galuba A, Milecki P. Jakość życia chorych w trakcie leczenia radioterapią SBRT na aparacie CyberKnife z powodu raka prostaty. Letters in Oncology Science 2017;14:55-60.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.