Treatment tolerance of ultrahypofractionated radiotherapy SBRT using Cyberknife platform for prostate cancer
PDF (Język Polski)

Keywords

prostate cancer, radiotherapy, SBRT, tolerance of radiotherapy

How to Cite

Mańczak, A., & Milecki, P. (2020). Treatment tolerance of ultrahypofractionated radiotherapy SBRT using Cyberknife platform for prostate cancer . Letters in Oncology Science, 17(1), 29–36. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.168

Abstract

Prostate cancer is the most common cancer among men over 60 years of age. Treatment of prostate cancer includes surgery, hormone therapy or radiotherapy. Radiotherapy is the least invasive treatment, often combined with other methods or is used alone. Ultrahypofractionated stereotactic radiotherapy (SBRT), which was the subject of this study, in the Greater Poland Cancer Center was carried out on the Cyberknife System.

Treatment tolerance can be defined as the degree of occurrence of complications after the therapy. If the side effects of treatment are rare, they are weak and do not reduce the patient's quality of life - the tolerance of treatment is good.

This study presented the results of tolerance on ultrahypofractionated radiotherapy treatment in patients with prostate cancer treated at the Radiation Oncology Department I in Greater Poland Cancer. The patients were irradiated on the Cyberknife using the SBRT method with a dose of 7.0 Gy -7.25 Gy, administered 5 times every other day, up to a total dose of 35.0 Gy - 36.25Gy. Assessment of tolerability of therapy was established on the basis of patient-filled surveys of the IPSS completed in the pre-treatment period, after the last fraction, 1 and 24 months after the end of the RT. Average age patients was 69 years, the average PSA score was 9, and the average Gleason score was 6.

Based on our results all patients had a worsening of the urinary tract symptoms during the last irradiation fraction and one month after the end of treatment, while at 24 months after RT, this level compared with the pre-treatment outcome. This phenomenon is associated with the occurrence of the typical radiation reaction for radiotherapy. The results of the study confirm good tolerance of SBRT which coincides with the current state of knowledge and suggest that SBRT due to shorter treatment time, equally high efficacy and good tolerance, could in the future replace conventional radiotherapy schedules in treatment of prostate cancer.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.168
PDF (Język Polski)

References

Krajowy Rejestr Nowotworów- Gruczoł krokowy. http://onkologia.org.pl/rak-gruczolu-krokowego/.

Global Cancer Observatory, Globocan 2018; https://gco.iarc.fr/today/home.

Ricco A, Manahan G, Lanciano R. The Comparison of Stereotactic Body Radiation Therapy and Intensity-Modulated Radiation Therapy for Prostate Cancer by NCCN Risk Groups. Frontiers in Oncology 2016; 6:184. DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2016.00184

Głowacki G, Bodusz D, Majewski W. Frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna CyberKnifeTM chorych na raka gruczołu krokowego. Journal of Oncology 2012;62(4): 274–282.

King C. Lehmann J. Adler J. Hai J. CyberKnife Radiotherapy for Localized Prostate Cancer: Rationale and Technical Feasibility. Technol Ca Res Treat 2003; 2: 25-29. DOI: https://doi.org/10.1177/153303460300200104

Michalewska J. Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry. Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2017;14(4):104-109.

Scott C, Morgan MD, MSc, FRCPC, Karen Hoffman MD, MHSc, MPH, D. Andrew Loblaw MD, MSc, FRCPC, FASCO. Hypofractionated Radiation Therapy for Localized Prostate Cancer: Executive Summary of an ASTRO, ASCO, and AUA Evidence-Based Guideline. Pract Radiat Oncol 2018: 8;354-360.

Katz A. Stereotactic Body Radiotherapy for Low-Risk Prostate Cancer: A Ten-Year Analysis. Cureus 2017;9(9): e1668. DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.1668

Cihan Y. The role and importance of SBRT in prostate cancer. Int Braz J Urol 2018;44:1272–1274. DOI: https://doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2018.0484

Madsen BL, Hsi RA, Pham HT, Fowler JF, Esagui L, Corman J. Stereotactic hypofractionated accurate radiotherapy of the prostate (sharp). 33.5 Gy in five fractions for localized disease: first clinical trial results. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;67(4):1099–105. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2006.10.050

Friedland JL, Freeman DE, Masterson-McGary ME, Spellberg DM. Stereotactic body radiotherapy: an emerging treatment approach for localized prostate cancer. Technol Cancer Res Treat 2009;8(5):387–92. DOI: https://doi.org/10.1177/153303460900800509

Katz AJ, Santoro M, Ashley R, Diblasio F,Witten M. Stereotactic body ra-diotherapy for organ-confined prostate cancer. BMC Urol 2010;10:1. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2490-10-1

King C. Stereotactic body radiotherapy for prostate cancer: current results of a phase II trial. Front Radiat Ther Oncol 2011;43:428–37. DOI: https://doi.org/10.1159/000322507

King CR, Brooks JD, Gill, et al. Stereotactic body radiotherapy for localized prostate cancer: interim results of a prospective phase II clinical trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:1043–8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2008.05.059

Lartigau E. Stereotactic body radiotherapy. BMJ 2011;343:24. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.d4286

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.