Ocena efektów kosmetycznych radioterapii interwencyjnej (brachyterapii) w świetle doniesień konferencji ESTRO37.
PDF (Język Polski)

Keywords

brachyterapia, efekty kosmetyczne

How to Cite

Chyrek, A. J. (2020). Ocena efektów kosmetycznych radioterapii interwencyjnej (brachyterapii) w świetle doniesień konferencji ESTRO37. Letters in Oncology Science, 17(1), 52–56. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.172

Abstract

At the turn of April and May 2018 in Barcelona, Spain, another 37th scientific conference of the European Society for Oncological Radiotherapy (ESTRO) took place. In the course of the session, a panel of GEC-ESTRO group on brachytherapy - a method of radiotherapy involving the direct introduction of a radioisotope into the tumor or a tumor bed was presented. This article aims to present the reports on the cosmetic effects of brachytherapy used in patients not only to cure cancer, but also to spare the organs in which it is located.

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.172
PDF (Język Polski)

References

Skowronek J. Current status of brachytherapy in cancer treatment - short overview. J Contemp Brachytherapy. 2017;9(6):581–589. doi:10.5114/jcb.2017.72607

Barnett GC, West CM, Dunning AM, et al. Normal tissue reactions to radiotherapy: towards tailoring treatment dose by genotype. Nat Rev Cancer. 2009;9(2):134–142. doi:10.1038/nrc2587

Polgár, Csaba et al. Breast-conserving therapy with partial or whole breast irradiation: Ten-year results of the Budapest randomized trial. Radiotherapy and Oncology, Volume 108, Issue 2, 197 - 202 doi: 10.1016/j.radonc.2013.05.008

Jay R. Harris; Martin B. Levene; Goran Svensson; Samuel Hellman. Analysis of cosmetic results following primary radiation therapy for stages I and II carcinoma of the breast. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics Volume: 5 Issues: 2 257—261 doi: 10.1016/0360-3016(79)90729-6

Csaba Polgár, Oliver J Ott, Guido Hildebrandt, Daniela Kauer-Dorner, Hellen Knauerhase, Tibor Major et al. Late side-effects and cosmetic results of accelerated partial breast irradiation with interstitial brachytherapy versus whole-breast irradiation after breast-conserving surgery for low-risk invasive and in-situ carcinoma of the female breast: 5-year results of a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017 Feb;18(2):259-268. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30011-6

Vratislav Strnad, Oliver J Ott, Guido Hildebrandt, Daniela Kauer-Dorner ,Hellen Knauerhase, Tibor Major et al. 5-year results of accelerated partial breast irradiation using sole interstitial multicatheter brachytherapy versus whole-breast irradiation with boost after breast-conserving surgery for low-risk invasive and in-situ carcinoma of the female breast: a randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet. 2016 Jan 16;387(10015):229-38. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00471-7

Agger A, von Buchwald C, Madsen AR, et al. Squamous cell carcinoma of the nasal vestibule 1993-2002: A nationwide retrospective study from DAHANCA. Head Neck 2009;31:1593- 1599. doi: 10.1002/hed.21132

Michal D. Czerwinski, Ruud G.H. van Leeuwen, Johannes H.A.M. Kaanders, Ellen M. Zwijnenburg, Djoeri Lipman et al. Image Guided Brachytherapy for Cancer of the Nasal Vestibule: Achieving High Locoregional Control While Preserving Cosmesis, International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics Volume 103, Issue 4, 913 - 921 doi: 10.1016/j.ijrobp.2018.11.018

Moolenburgh, S.E. et al. Validation of a questionnaire assessing patient's aesthetic and functional outcome after nasal reconstruction: the patient NAFEQ-score. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Volume 62, Issue 5, 656 – 662 doi: 0.1016/j.bjps.2007.07.024.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.