Ocena najnowszych trendów leczenia nowotworów układu moczowego prezentowanych na Konferencji ASTRO 2015, San Antonio, USA
PDF (Język Polski)

Keywords

rak gruczołu krokowego
rak pęcherza moczowego
radioterapia
terapia hormonalna

How to Cite

Milecki, P. (2016). Ocena najnowszych trendów leczenia nowotworów układu moczowego prezentowanych na Konferencji ASTRO 2015, San Antonio, USA. Letters in Oncology Science, 13(4), 79–82. https://doi.org/10.21641/los.13.4.20

Abstract

W 2015 roku w San Antonio, USA odbyła się już kolejna, tj. 56 konfereancja naukowa Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ASTRO). W jej trakcie szczególną uwagę należało poświęcić doniesieniom naukowym dotyczącym leczenia nowotworów urologicznych. Z praktycznego punktu widzenia bardzo istotnymi były sesje dotyczące możliwości leczenia zaawansowanego raka pęcherza moczowego, a szczególnie u chorych w podeszłym wieku. Obecnie w wielu sytuacjach chorzy z tym nowotworem nie otrzymują jakiegokolwiek leczenia i są kierowani do poradni paliatywnych. Podczas gdy u takich chorych z całkiem dobrym powodzeniem można zastosować radioterapię, która u wielu chorych może doprowadzić do ich wyleczenia lub opóźnienia progresji choroby. Wprowadzenie takiego sposoby leczenia w tej szczególnej grupie powinno być jednym z głównych priorytetów w raku pęcherza moczowego. Należy nadmienić, że wyniki leczenia tego nowotworu w Polsce należy do jednych z najgorszych w EU.

https://doi.org/10.21641/los.13.4.20
PDF (Język Polski)

References

Paulson DF, Lin GH, Hinshaw L, Stephani S: Radical surgery versus radiotherapy for adenocarcinoma of the prostate. J Urol, 1982;128:502–4.

Zietman AL, DeSilvio ML, Slater JD i wsp: Comparison of conventional dose vs high-dose conformal radiation therapy in clinically localized adenocarcinoma of the prostate: a randomized controlled trial. JAMA, 2005; 294: 1233–9.

Kupelian PA, Katcher J, Levin HS, Klein EA: Staging T1-2 prostate cancer: a multivariate analysis of factors affecting biochemical and clinical failures after radical prostatectomy. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1997; 37:1043–52.

Milecki P, Kwias Z, Martenka P: Radiotherapy combined with hormonal therapy (RT-HT) in prostate cancer patients with low, intermediate, and high-risk of biochemical recurrence: perspective and therapeutic gain analysis. Neoplasma, 2007; 54: 7–15.

Milecki P, Kwias Z: Hormonal therapy combined with radiotherapy in locally advanced prostate cancer. Rep Pract Oncol Radiother, 2002;7:157–63.

Crook J, Ludgate C, Malone S i wsp: Report of a multicenter Canadian phase III randomized trial of 3 months vs. 8 months neoadjuvant androgendeprivation before standard-dose radiotherapy for clinically localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;60:15–23.

D’Amico AV, Manola J, Loffredo M i wsp: 6-month androgen suppression plus radiation therapy vs radiation therapy alone for patients with clinically localized prostate cancer: A randomized controlled trial. JAMA 2004;292:821–27.

Bolla M, Gonzalez D, Warde P i wsp: Improved survival in patients with locally advanced prostate cancer treated with radiotherapy and gosorelin. N Engl J Med, 1997; 337:295–300.

Hanks GE, Pajak TF, Porter A i wsp: Phase III trial of long-term adjuvant androgen deprivation after neoadjuvant hormonal cytoreduction and radiotherapy in locally advanced carcinoma of the prostate: the Radiation Therapy Oncology Group Protocol 92-02. J Clin Oncol, 2003;21: 3972–8.

Coppin CM, Gospodarowicz MK, James K et al. Improved local control of invasive bladder cancer by concurrent cisplatin and preoperative or definitive radiation. The National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 1996; 14: 2901–2907.

Hoskin PJ, Rojas AM, Bentzen SM, Saunders MI. Radiotherapy with concurrent carbogen and nicotinamide in bladder carcinoma. J Clin Oncol 2010; 28: 4912–4918.

James ND, Hussain SA, Hall E et al. Radiotherapy with or without chemotherapy in muscle-invasive bladder cancer. N Engl J Med 2012; 366: 1477–1488.

Rödel C, Grabenbauer GG, Kühn R et al. Combined-modality treatment and selective organ preservation in invasive bladder cancer: long-term results. J Clin Oncol 2002; 20: 3061–3071.

Shipley WU, Zietman AL, Kaufman DS et al. Selective bladder preservation by trimodality therapy for patients with muscularis propria-invasive bladder cancer and who are cystectomy candidates—the Massachusetts General Hospital and Radiation Therapy Oncology Group experiences. Semin Radiat Oncol 2005; 15: 36–41.

Weiss C, Wolze C, Engehausen DG et al. Radiochemotherapy after transurethral resection for high-risk T1 bladder cancer: an alternative to intravesical therapy or early cystectomy? J Clin Oncol 2006; 24: 2318–2324.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.