Narządy krytyczne oraz ocena wczesnych i późnych powikłań po napromienianiu całego ciała
PDF (Język Polski)

Keywords

napromienianie całego ciała
narządy krytyczne
powikłania popromienne

How to Cite

Wójcik, D. (2017). Narządy krytyczne oraz ocena wczesnych i późnych powikłań po napromienianiu całego ciała. Letters in Oncology Science, 14(4), 96–103. https://doi.org/10.21641/los.14.4.40

Abstract

Efekt radioterapeutyczny w dużej części zależy od wielkości dawki zadanej w obszar tarczowy. Jednak ograniczeniem są narządy krytyczne, które znajdują się w pobliżu napromienianej zmiany. Przekroczenie dawek tolerancji w tych narządach może być przyczyną powstania szeregu powikłań popromiennych. U chorych z rozrostowymi nowotworami krwiotwórczymi, u których zaleca się przeprowadzenie przeszczepu szpiku kostnego, wykonuje się leczenie przygotowawcze w postaci napromienienia całego ciała techniką TBI (ang. Total Body Irradiation) połączonego z leczeniem chemioterapeutycznym. Przy wykonywaniu procedury TBI - obszarem otrzymującym dawkę terapeutyczną jest całe ciało chorego z wyjątkiem płuc osłoniętych przez indywidualnie dobrane aplikatory ze stopu Wood’a. Niezamierzonym skutkiem radioterapii są liczne zmiany popromienne, które ze względu na czas wystąpienia po leczeniu dzielimy na wczesne i późne. Należą do nich m. in. Radiation pneumonitis, zmętnienie soczewki oka, zaczerwienienie skóry, zaburzenia produkcji hormonu wzrostu. Część zmian ma charakter odwracalny, natomiast niektóre mogą przybrać charakter stały, nieodwracalny. 

https://doi.org/10.21641/los.14.4.40
PDF (Język Polski)

References

Czajkowski P. Aspekty fizyko – medyczne w napromienianiu całego ciała (TBI). Inżynier i Fizyk Medyczny 2015;4(1): 45 – 53.

Konstanty E. Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej. Praca doktorska, Poznań 2013.

Zaucha E. Czynniki ryzyka wczesnych i późnych powikłań po transplantacji autologicznych komórek krwiotwórczych u chorych na zaawansowane nowotwory. Rozprawa habilitacyjna. Gdańsk 2008.

Wędrychowicz A, Zygmunt – Górska A, Wojtyś J. Powikłania endokrynologiczne po allogenicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych w okresie rozwojowym – prezentacja przypadku i omówienie metody. Endokrynologia pediatryczna 2012;3(40):67 – 80.

Iwankiewicz J, Kałwak K, Wójcik D, Barg E. Zaburzenia wzrastania u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – problem diagnostyczny i terapeutyczny. Acta Haematologica Polonica 2004;3(35):329 – 341

Krawczuk – Rybak M. Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie – na podstawie przeglądu i doświadczeń własnych. Developmental Period Medicine 2013;2 (XVII): 130 – 136.

Willa – Janc E, Wójcik I, Gorczyńska E, Turkiewicz D. Badania czynnościowe płuc po przeszczepie szpiku kostnego – doświadczenia własne. Alergia Astma Immunologia 2006;11(3): 162 – 167.

Leiper A. Late effects of Total body irradiation. Arch Dis Child 1995;72(5):382-5

Głowacki G, Miszczyk L, Slosarek K, Jochymek B, Woźniak G, Matulewicz Ł, Radwan M, Leszczyńska P, Dolla Ł, Najda J, Krużel T, Czerw T, Saduś – Wojciechowska M, Giebel S. Napromienienia szpiku całego ciała – prezentacja metody. NOWOTWORY Journal of Oncology 2014; 4(64):314 – 320.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.