Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry
PDF (Język Polski)

Keywords

nowotwór
odczyny popromienne
popromienne zapalenie skóry
radioterapia

How to Cite

Michalewska, J. (2017). Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry. Letters in Oncology Science, 14(4), 104–109. https://doi.org/10.21641/los.14.4.41

Abstract

Choroba nowotworowa jest wciąż bardzo aktualnym problemem. Zajmuje drugie miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie. Chociaż medycyna dąży do ciągłego rozwoju metod walki z chorobą, nadal pozostaje ona problemem globalnym. Jedną z metod leczenia chorób onkologicznych jest radioterapia. Odgrywa ona istotną rolę w leczeniu chorób nowotworowych. Jednak pomimo swojej skuteczności ma również działania niepożądane. Ciągły rozwój technologii i wykorzystywanie nowszej aparatury nadal nie rozwiązało problemu reakcji popromiennych, które towarzyszą radioterapii. Odczyny popromienne pojawiają się w przypadku przekroczenia dawki tolerancji, która jest indywidualna
dla każdego narządu. Poniższa praca opisuje tematykę odczynów popromiennych, wyindukowanych na skutek leczenia radioterapeutycznego. Zawiera ich podział, krótką patogenezę oraz skale wykorzystywane do opisu odczynów popromiennych.

https://doi.org/10.21641/los.14.4.41
PDF (Język Polski)

References

Wożakowska-Kapłon B, Szymczyk R, Buda S, Biskup P. Przebyta terapia onkologiczna – niedoceniany czynnik ryzyka choroby wieńcowej? Opis trzech przypadków ostrego zespołu wieńcowego u kobiet po przebytej radio- i chemioterapii. Kardiol Pol 2008; 66: 415–419.

Topczewska-Bruns J, Filipowski TM, Demska M. Pielęgnacja i ochrona skóry w trakcie

i po radioterapii. Opieka onkologiczna Nr 2/2014.

Biedka M, Dutsch-Wicherek M. Odczyn popromienny u chorego z rakiem krtani poddanego pooperacyjnej uzupełniającej radioterapii, w trakcie leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie nerki. Otorynolaryngologia 2015, 14(2): 108-116.

Słonina D. Odpowiedź guza nowotworowego i tkanek prawidłowych na napromienianie. Rozdz w: Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii. Pod red: Malickiego J, Ślosarka K, Via Medica Gdańsk 2016, 311-315.

Dyczka J, Jessem J, Fijuth J. Radioterapia nowotworów. Rozdz w: Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy. Pod red: Kordka R, Via Medica Gdańsk 2013, 75-84.

Ziółkowska E, Biedka M , Windorbska W. Odczyn popromienny u chorych na raka regionu głowy i szyi: mechanizmy i konsekwencje. Otorynolaryngologia 2011, 10(4): 147-153.

Kornafel J, Izmajłowicz B. Objawy niepożądane chemioterapii i radioterapii. Rozdz w: Ginekologia onkologiczna – wydanie kieszonkowe. Red: Markowska J, Mądry R, MediPharm Polska Wrocław 2008, 231-250.

Topczewska-Bruns J, Filipowski T. Leczenie popromiennego zapalenia skóry w świetle medycyny opartej na faktach. Współczesna Onkologia (2010) vol. 14; 3 (223–228).

Kowalski D. Zmiany skórne: towarzyszące chemioterapii, terapiom ukierunkowanym molekularnie, popromienne. Rozdz w: Leczenie wspomagające w onkologii praktyczny przewodnik dla lekarzy. Red: Jassem J, Krzakowski M, Zaucha R, Via Medica Gdańsk 2013, 128-147.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.