Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
PDF (Język Polski)

How to Cite

Piotrowski, T. (1). Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Letters in Oncology Science, 14((S1), 1-88. https://doi.org/10.21641/los.14.(S1).49

Abstract

Koleżanki    i    Koledzy,

Oddajemy w Wasze ręce streszczenia prac, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, organizowanej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w dniach 01-03.06.2017 r.

Tegoroczna Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska fizyków medycznych w Polsce. W przeciągu pierwszych trzech dni czerwca będziemy gościć ponad 200 uczestników, którzy zaprezentują ponad 100 prac naukowych. Zagadnienia naukowe prezentowane podczas Konferencji pogrupowane zostały w następujące wątki tematyczne: nanotechnologia w medycynie, biosygnały, ochrona radiologiczna, brachyterapia, teleradioterapia i diagnostyka obrazowa. Sesje plenarne dla każdego wątku tematycznego poprzedzone zostaną wykładami edukacyjnymi. Łącznie zaplanowano 10 wykładów edukacyjnych. Nadesłane prace ocenione zostały przez niezależnych recenzentów będących specjalistami w dziedzinach odpowiadających wątkom tematycznym Konferencji. Każda z prac, uprzednio zanonimizowana (metoda „duble blinded”), oceniona została przez trzech recenzentów. W wyniku przeprowadzonej oceny, recenzenci wyłonili dla każdego wątku tematycznego najciekawszą pracę, której autor zostanie nagrodzony w trakcie Ceremonii Otwarcia przewidzianej w pierwszym dniu Konferencji. Ponadto, 19 prac zostanie zaprezentowanych w postaci wystąpień ustnych podczas sesji plenarnych, 28 prac w formie sprawozdania ustnego podczas sesji plakatowych oraz 60 w postaci plakatu elektronicznego. W trakcie konferencji przewidziane są także wycieczki do Zakładu Protetyki Słuchu, Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Poznańskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej. Odbędą się Walne Zebrania Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizyków Medycznych. Będziemy mogli także wysłuchać dwóch sympozjów satelitarnych oraz trzech wykładów przygotowanych przez firmy sponsorskie.

Ostatniego dnia planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych z zakresu diagnostyki obrazowej, dozymetrii klinicznej oraz monitoringu ruchomości obszaru tarczowego w trakcie radioterapii. W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego Konferencji życząc owocnych obrad, inspiracji i współprac.

 

dr hab. n. med. Tomasz Piotrowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji PTFM 2017

https://doi.org/10.21641/los.14.(S1).49
PDF (Język Polski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.